Κατηγορία: ΑΓΡΟΤΙΚΑ

«Διενέργεια- κοινοποίηση ετήσιας απογραφής  εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων-έναρξη λειτουργίας σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών»

 «Διενέργεια- κοινοποίηση ετήσιας απογραφής  εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων-έναρξη λειτουργίας σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών» Το Τμήμα Κτηνιατρικής...