6,3 εκατ. Έλληνες απειλούνται από τη φτώχεια

apergiaFtoxia_600_375_-229641693

Στοιχεία-σοκ για την κατάσταση στην οποία έχουν πε­ριέλθει τα ελληνικά νοικοκυριά καταγράφει η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, σύμφωνα με την οποία περίπου 6,3 εκατομμύρια Έλληνες απειλούνται από τη φτώχεια μέσα στο 2014.

Και για να το κάνουμε πιο λιανά, το 2014 ένα άτομο δαπανά λιγότερα από 4.000 ευρώ (κάτω από το κατώφλι της φτώχει­ας, που είναι πάνω από 5.200 ευρώ)!!! Θυμίζου­με ότι το 2013 το όριο φτώχειας ήταν 432 ευρώ τον μήνα για ένα άτομο και 908 ευρώ για μια τε­τραμελή οικογένεια.

Σύμφωνα με την έκθεση, περίπου 2,5 εκα­τομμύρια Έλληνες ζουν εξαθλιωμένα, ενώ ακό­μη 3,8 εκατομμύρια πολίτες απειλούνται άμε­σα από τη φτώχεια. Μάλιστα οι συντάκτες της έκθεσης με τίτλο «Πολιτικές ελαχίστου εισοδήματος στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα: Μια συγκριτική ανάλυση»

επισημαίνουν ότι η βαθύτατη οικονομική κρί­ση που βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία έξι χρόνια «έχει σε σημαντικό βαθμό αποδιαρθρώσει τον κοινωνικό ιστό της χώρας».

Σωρευτικές απώλειες

Την ίδια ώρα περαιτέρω πτώση 1,4% σημεί­ωσαν οι μισθοί στο σύνολο της οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο του 2014 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε τις μειώσεις που είχαν υποστεί οι ερ­γαζόμενοι και στην τριετία 2011 – 2013.

Από τα τέλη του 2009, που ο σχετικός δείκτης είχε διαμορφωθεί στο υψηλότερο σημείο, οι σωρευτικές απώλειες στους μισθούς προσέγγι­σαν το 25%. Ελλάδα και Κύπρος είναι οι δύο χώ­ρες στην Ε.Ε. των «28» όπου οι μισθοί βρίσκονται σε διαρκή πτώση από το δεύτερο τρίμηνο του 2013 έως και το δεύτερο τρίμηνο του 2014.

Η συγκυβέρνηση όλα αυτά τα στοιχεία που δείχνουν την αφαίμαξη που έχει υποστεί ο ελ­ληνικός λαός τα κρύβουν κάτω από το χαλί, την ίδια ώρα που ξένες μελέτες, όπως αυτή της ελ­βετικής ιδιωτικής τράπεζας Julius Baer – που κά­τι παραπάνω ξέρει –, μας ξεφωνίζουν επισημαί­νοντας ότι τα ελληνικά νοικοκυριά από το 2007 μέχρι και σήμερα έχασαν ποσό ύψους 170 δισ. ευρώ.

Οι ερευνητές που διεξήγαγαν τη μελέτη συ­γκέντρωσαν τα χρηματοοικονομικά περιουσια­κά στοιχεία και τα ακίνητα των νοικοκυριών στην Ευρώπη και αφαίρεσαν τα χρέη τους. Με αυτόν τον τρόπο κατέληξαν στην εκτίμησή τους για την απώλεια των χρημάτων.

Σύμφωνα μάλιστα με τα αποτελέσματα της μελέτης, προκύπτει ότι ο ιδιωτικός πλούτος στην Ευρώπη το 2013 ανήλθε στα 56 τρισ. ευρώ, στα υψηλότερα επίπεδα όλων των επο­χών, και ήταν 17% υψηλότερος σε σχέση με το 2012.

Οι αριθμοί βέβαια είναι διαφορετικοί ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με την Julius Baer, οι Γερμανοί έγιναν πλουσιότεροι κατά 2 τρισ. ευρώ, σε σχέση με τα επίπεδα του πλούτου τους πριν από την περίοδο της κρίσης, και οι Ελ­βετοί κατά 1 τρισ.

Έχασαν 170 δισ.

Ωστόσο, υπάρχει και η αντίθετη εικόνα. Στην Ελλάδα τα νοικοκυριά μάτωσαν, καθώς ο πλού­τος τους σε σχέση με την προ κρίση εποχή έχει μειωθεί κατά 23%, δηλαδή τα νοικοκυριά έχα­σαν 170 δισ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2013, η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών διαμορφώθηκε στα 1.509,39 ευρώ, μειωμένη κατά 7,8% ή 127,71 ευρώ, σε σχέση με το 2012. Ενώ, μεταξύ 2013 και 2009 (τελευταίο έτος πριν από το πρώτο μνημόνιο), η μέση μηνιαία δαπά­νη μειώθηκε κατά 31,5% (από 2.203,55 ευρώ το 2009 σε 1.509,39 ευρώ το 2013).

Αναλυτικότερα, περίπου 725.000 νοικοκυ­ριά της χώρας λιγότερα σε σχέση με το 2012 δεν χρησιμοποίησαν το 2013 την κεντρική θέρ­μανση στην κατοικία τους. Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, το 2013 κεντρική θέρμανση στο σπίτι τους χρησιμοποίησαν 1.592.835 νοικοκυριά, μειωμένα κατά 31,3%, από τα 2.317.127 νοικο­κυριά το 2012. Μάλιστα, η μέση μηνιαία ποσό­τητα υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου που καταναλώνεται στην κύρια κατοικία μειώθηκε κατά 46,1% και 3,2% αντίστοιχα, ενώ η μέση μηνιαία ποσότητα στερεών καυσίμων (καυσό­ξυλα, πελλέτες, πυρήνας κ.λπ.), ηλεκτρικής ενέργειας και υγραερίου αυξήθηκε κατά 20,7%, 1,2% και 0,3% αντίστοιχα.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, η πραγματι­κή πτώση του εισοδήματος/της αγοραστικής δύναμης έχει πια αγγίξει τον μισό πληθυσμό της χώρας με αποτέλεσμα οι μειώσεις εξόδων να προχωρούν και σε είδη που μπορούν να χα­ρακτηριστούν «ζωτικά» και «πρώτης ανάγκης», όπως τα είδη σούπερ μάρκετ, τα τρόφιμα, οι «οικιακοί» λογαριασμοί (τηλεπικοινωνίες, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ).

Όλοι χρωστάνε…

Και σαν μην φθάνουν όλα αυτά, τα στοιχεία με τις οφειλές των Ελλήνων προς το Δημόσιο για τον Αύγουστο, που ανήρτησε στην ιστοσε-λίδα της η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσό­δων, δείχνουν ότι οι οφειλέτες που απέκτησαν χρέη προς την εφορία μετά την 1.1.2013 έφτα­σαν αισίως στα 2,45 εκατομμύρια. Τα χρέη τους ανήλθαν – σωρευτικά – στα 15,884 δισ. ευρώ.

Η καταμέτρηση των οφειλών που έχουν δη­μιουργηθεί μετά την 1.1.2013 γίνεται χωριστά από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομι­κών, καθώς αυτά τα χρέη υπάγονται στη λεγόμενη πάγια ρύθμιση, η οποία επιτρέπει τη διευ­θέτηση σε όχι περισσότερες από 12 δόσεις (ή 24 δόσεις σε εξαιρετικές περιπτώσεις). Το πο­σό των 15,884 δισ. ευρώ είναι αυξημένο έναντι του αντίστοιχου του Ιουλίου, παρά το γεγονός ότι μετατέθηκε η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ κατά 30 ημέρες. Ο αριθμός των νέων οφειλετών (δηλαδή αυτών που μπήκαν στις λίστες της εφορίας με­τά την 1.1.2013) έφτασαν στα 2.451.909 άτο­μα από 2.428.233 άτομα στο τέλος του Ιου­λίου. Δηλαδή, ο ένας στους τέσσερις χρω­στάει στην εφορία μικρά ή μεγάλα ποσά. Στην πραγματικότητα, οι οφειλέτες του Δημο­σίου μπορεί να είναι πολύ περισσότεροι. Και αυτό διότι το υπουργείο Οικονομικών κρατάει σε ξεχωριστή λίστα αυτούς οι οποίοι απέκτη­σαν χρέη πριν από την 1.1.2013. Πρόκειται για 1.152.663 άτομα, τα οποία χρωστούν (αθροι­στικά) το ποσό των 51,783 δισ. ευρώ, σύμφω­να πάντοτε με τα στοιχεία του Αυγούστου.

Από όλους αυτούς τους οφειλέτες, σε ρύθμι­ση έχουν υπαχθεί μέχρι στιγμής: 175.884 άτομα έχουν μπει στη λεγόμενη πά­για ρύθμιση που αφορά τις οφειλές μετά την 1.1.2013 και 121.232 άτομα έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της λεγόμενης τελευταίας ευκαιρίας. Κατά τον Αύγουστο σε ρύθμιση εντάχθηκαν: 11.680 άτομα στην πάγια ρύθμιση και 1.864 άτομα στη ρύθμιση της «τελευταί­ας ευκαιρίας» (αφορά χρέη μέχρι το 2012 και προσέφερε αρχικά έως και 48 δόσεις). Δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις ατόμων που σταμάτησαν να πληρώνουν (2.025 και 1.640 άτομα), είτε από αδυναμία είτε λόγω της προσ­δοκίας ότι θα υπάρξει καλύτερη ρύθμιση.

www.topontiki.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.