400 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ 15 ΕΦΕΤΕΙΑ

Mε δύο γραπτούς διαγωνισμούς, που θα πραγματοποιηθούν το 2012 και το 2013, θα καλυφθούν 400 οργανικές θέσεις συμβολαιογράφων σε δεκαπέντε Εφετεία όλης της χώρας. Αυτό ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 114 που δημοσιεύθηκε…
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/25-11-2011 τεύχος πρώτο).
Από τις 400 θέσεις, οι 214 θα καλυφθούν με διαγωνισμό που θα διενεργηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2012 και οι υπόλοιπες 186 με τον αντίστοιχο διαγωνισμό του 2013.
Η γραπτή εξέταση θα διενεργηθεί στις έδρες των Εφετείων Αθηνών (για τους υποψηφίους που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Λαμίας, Πατρών, Ναυπλίου, Καλαμάτας, Κρήτης, Αιγαίου, Δωδεκανήσου) και Θεσσαλονίκης (για τους υποψηφίους που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στον γραμματέα της οικείας Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν απαραίτητα την έδρα και την περιφέρεια του ειρηνοδικείου, στην οποία επιθυμούν να διοριστούν, καθώς και σειρά δικαιολογητικών.
Ο διαγωνισμός είναι γραπτός και ενιαίος για όλη τη χώρα, ενώ τα θέματα είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους οι οποίοι θα διαγωνιστούν με αντικείμενο: α) Αστικό Δίκαιο, β) Εμπορικό Δίκαιο, γ) Πολιτική Δικονομία, δ) Κώδικας Συμβολαιογράφων, ε) Ειδικοί νόμοι της οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας, του Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, Δασικός Κώδικας, Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων κ.ά.
Οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά σε μία έως δύο ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική και γερμανική).
Η κατανομή των θέσεων
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των συμβολαιογράφων αυξάνεται κατά 400 θέσεις και κατανέμεται ως εξής:
Εφετείο Πατρών: Ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά 28, εκ των οποίων οι 8 θα καλυφθούν με τον διαγωνισμό του έτους 2012 και οι υπόλοιπες 20 με τον διαγωνισμό του 2013.
Εφετείο Κέρκυρας: Ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά 5, εκ των οποίων οι 2 θα καλυφθούν με τον διαγωνισμό του έτους 2012 και οι υπόλοιπες 3 με τον διαγωνισμό του 2013.
Εφετείο Ιωαννίνων: Ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά 7, εκ των οποίων οι 3 θα καλυφθούν με τον διαγωνισμό του έτους 2012 και οι υπόλοιπες 4 με τον διαγωνισμό του 2013.
Εφετείο Λάρισας: Ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά 28, εκ των οποίων οι 13 θα καλυφθούν με τον διαγωνισμό του έτους 2012 και οι υπόλοιπες 15 με τον διαγωνισμό του 2013.
Εφετείο Θεσσαλονίκης: Ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά 58, εκ των οποίων οι 30 θα καλυφθούν με τον διαγωνισμό του έτους 2012 και οι υπόλοιπες 28 με τον διαγωνισμό του 2013.
Εφετείο Δ. Μακεδονίας: Ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά 5, εκ των οποίων οι 2 θα καλυφθούν με τον διαγωνισμό του έτους 2012 και οι υπόλοιπες 3 με τον διαγωνισμό του 2013.
Εφετείο Αθηνών: Ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά 154, εκ των οποίων οι 89 θα καλυφθούν με τον διαγωνισμό του έτους 2012 και οι υπόλοιπες 63 με τον διαγωνισμό του 2013.
Εφετείο Πειραιώς: Ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά 22, εκ των οποίων οι 11 θα καλυφθούν με τον διαγωνισμό του έτους 2012 και οι υπόλοιπες 11 με τον διαγωνισμό του 2013.
Εφετείο Λαμίας: Ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά 13, εκ των οποίων οι 11 θα καλυφθούν με τον διαγωνισμό του έτους 2012 και οι υπόλοιπες 2 με τον διαγωνισμό του 2013.
Εφετείο Ναυπλίου: Ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά 19, εκ των οποίων οι 11 θα καλυφθούν με τον διαγωνισμό του έτους 2012 και οι υπόλοιπες 8 με τον διαγωνισμό του 2013.
Εφετείο Καλαμάτας: Ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά 9, εκ των οποίων οι 5 θα καλυφθούν με τον διαγωνισμό του έτους 2012 και οι υπόλοιπες 4 με τον διαγωνισμό του 2013.
Εφετείο Κρήτης: Ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά 17, εκ των οποίων οι 7 θα καλυφθούν με τον διαγωνισμό του έτους 2012 και οι υπόλοιπες 10 με τον διαγωνισμό του 2013.
Εφετείο Αιγαίου: Ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά 15, εκ των οποίων οι 13 θα καλυφθούν με τον διαγωνισμό του έτους 2012 και οι υπόλοιπες 2 με τον διαγωνισμό του 2013.
Εφετείο Θράκης: Ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά 14, εκ των οποίων οι 5 θα καλυφθούν με τον διαγωνισμό του έτους 2012 και οι υπόλοιπες 9 με τον διαγωνισμό του 2013.
Εφετείο Δωδεκανήσου: Ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά 6, εκ των οποίων οι 4 θα καλυφθούν με τον διαγωνισμό του έτους 2012 και οι υπόλοιπες 2 με τον διαγωνισμό του 2013.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.