29 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Από 1ης Μαρτίου αλλάζει ο τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Ωστόσο δεν φαίνεται να μειώνεται η ταλαιπωρία και η γραφειοκρατία για τους πολίτες, οι οποίοι θα χρειάζονται τουλάχιστον 29 δικαιολογητικά για να εκδώσουν μια άδεια. Επίσης, οι…
πολεοδομίες αλλάζουν όνομα και πλέον θα αποκαλούνται «Υπηρεσίες Δόμησης», οι οποίες θα ελέγχουν απλώς την πληρότητα των φακέλων με την πλήρη ευθύνη να μεταβιβάζεται πλέον στον ιδιώτη μηχανικό.
Η οικοδομική άδεια θα εκδίδεται σε δύο στάδια, που θα ονομάζονται έγκριση δόμησης και άδεια δόμησης. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η έγκριση δόμησης θα χορηγείται εντός πέντε ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών, μετά τον έλεγχο των στοιχείων και εφόσον αποδειχθούν ορθά.Οι προθεσμίες ελέγχου μπορούν να παραταθούν για 20 ημέρες, αν κριθεί απαραίτητο από την πολεοδομική υπηρεσία.
Εγκριση
Η έγκριση ισχύει για ένα έτος για κτίρια συνολικής επιφανείας 2.000 τ.μ. και για δύο έτη για κτίρια συνολικής επιφανείας μεγαλύτερης των 2.000 τ.μ. Συμπληρώσεις και διορθώσεις μπορούν να γίνουν εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης. Η άδεια δόμησης χορηγείται μέσα σε δύο ημέρες από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και μελετών και ισχύει για 4 έτη από την έκδοσή της.
Για ανέγερση κτιρίου ή κτιρίων με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 5.000 τετραγωνικών μέτρων, ισχύει για έξι χρόνια.Για κατεδαφίσεις, εκσκαφές, διαμορφώσεις, κοπή δέντρων εκδίδεται ταυτόχρονα έγκριση και άδεια δόμησης, η οποία ισχύει για ένα έτος. Ήδη εκδόθηκε η υπουργική απόφαση που διευκρινίζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και στις δύο φάσεις.
Από εκεί κι έπειτα, καθιερώνονται έλεγχοι σε κάθε στάδιο της οικοδομής και θεσπίζεται Σώμα Ελεγκτών Μηχανικών, οι οποίοι θα είναι ανεξάρτητοι μηχανικοί με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διενέργεια ελέγχων.
Η χρηματοδότηση του Σώματος θα γίνεται μέσω παραβόλων που επιβαρύνουν την οικοδομική άδεια και θα κατατίθενται στο Πράσινο Ταμείο αλλά και από τα ποσοστά των προστίμων αυθαιρέτων. Οι ελεγκτές δόμησης δεν θα μπορούν να είναι δημόσιοι /ιδιωτικοί υπάλληλοι ούτε ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί. Οι έλεγχοι διενεργούνται από διαφορετικό κάθε φορά ελεγκτή που θα ορίζεται με κλήρωση, στα εξής στάδια:
Μετά την ολοκλήρωση της θεμελίωσης και των τοιχίων του υπογείου.
Μετά την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού και της τοιχοποιίας.
Μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου. Μετά την τελευταία αυτοψία από τους ελεγκτές δόμησης και εφόσον δεν διαπιστωθεί παρανομία, εκδίδεται από την Υπηρεσία Δόμησης Πιστοποιητικό Ελέγχου κατασκευής και ακολουθεί η διαδικασία σύνδεσης με δίκτυα κοινής ωφελείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταφορά των ευθυνών στο μηχανικό, ουσιαστικά γίνεται προκειμένου να σταματήσει η συνδιαλλαγή του ιδιοκτήτη του ακινήτου με την πολεοδομία και να περιοριστούν έτσι τα φαινόμενα δωροδοκίας για την έκδοση αδειών. Ο μηχανικός θα ελέγχεται αυστηρά και θα προβλέπονται και κυρώσεις σε περίπτωση που δεν είναι όλα νόμιμα.

(από την Ημερησία)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.