Όλο και λιγότερες οι επενδύσεις στη βιομηχανία

 Όλο και λιγότερες οι επενδύσεις στη βιομηχανία

Πτώση παρατηρείται στην επενδυτική δραστηριότητα στον κλάδο της βιομηχανίας το 2012, όπως προκύπτει σε έρευνα του ΙΟΒΕ.

Συγκεκριμένα μειωμένες κατά 20% εμφανίζονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις των επιχειρήσεων, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της Βιομηχανίας το 2012 σε σχέση με τις δαπάνες του προηγούμενου έτους, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα έρευνας που πραγματοποίησ ε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2013.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η πτώση στην επενδυτική δραστηριότητα το 2012 χαρακτηρίζει τους περισσότερους από τους εξεταζόμενους κλάδους. Έτσι, από τους κλάδους που αναλύονται, εντονότερη είναι η μείωση σε εκείνον της ένδυσης – υπόδησης, όπου η σχετική αρνητική μεταβολή στις επενδύσεις ξεπερνά το -90%. Στα Χημικά προϊόντα, η αντίστοιχη πτώση στις επενδυτικές δαπάνες είναι επίσης έντονη (-40,1%), ενώ σημαντική είναι η υποχώρηση που καταγράφεται και στην Κλωστοϋφαντουργία (-64,6%). Στους δύο τελευταίους κλάδους, οι τελικές εκτιμήσεις για την πτώση των επενδύσεων είναι δ υσμενέστερες το 2012 σε σχέση με το 2011, δηλαδή οι κλάδοι αυτοί περιόρισαν περισσότερο το 2012 τις σχετικές δαπάνες τους από ό,τι το προηγούμενο έτος. 

 Όλο και λιγότερες οι επενδύσεις στη βιομηχανία

Στους κλάδους των Μη Μεταλλικών Ορυκτών, αλλά και στα Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός καταγράφεται άνοδος στην επενδυτική δραστηριότητα σύμφωνα με τις τελικές εκτιμήσεις για το 2012 (76,3% και 9,7% αντίστοιχα), όταν οι αντίστοιχες εκτιμήσεις για το 2011 ήταν αρνητικές για τον πρώτο κλάδο, αλλά στα περίπου ίδια επίπεδα για τον δεύτερο (-18,5% και 8,6%). Τέλος, νέα πτώση το 2012 (-11,5%), μικρότερη όμως σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σημειώνεται και στις επενδυτικές δαπάνες στους Λοιπούς κλάδους, με τα Διϋλιστήρια να καταγράφουν πάντως επενδυτική σταθερότητα (0,1%).

Προβλέψεις εξέλιξης επενδύσεων το 2013

Το 2013 οι επενδύσεις στη Βιομηχανία, σύμφωνα με τα νέα αποτελέσματα χωρίς αυτά να είναι τα τελικά για το τρέχον έτος, προβλέπεται να μειωθούν κατά 7,6%. Η πρόβλεψη αυτή είναι αναθεωρημένη προς τα πάνω, καθώς στην προηγούμενη έρευνα του Οκτωβρίου, οι επιχειρήσεις δήλωναν πως οι επενδύσεις το επόμενο έτος θα μειωθούν κατά 19%.

Σε κλαδικό επίπεδο, σε όλους τους εξεταζόμενους κλάδους αναμένεται υποχώρηση των επενδύσεων το 2013: στα Χημικά η αναμενόμενη πτώση προβλέπεται στα ίδια επίπεδα με εκείνα του 2012 και μεγαλύτερη (-40%) σε σχέση με τα Μη Μεταλλικά Ορυκτά (-15,5%), την Ένδυση -Υπόδηση (-3,5%) και την Κλωστοϋφαντουργία (-11,7%). Στα Τρόφιμα- Ποτά – Καπνός, όπως και στους Λοιπούς Κλάδους, οι σχετικές προβλέψεις για τη μεταβολή της επενδυτικής δαπάνης είναι οριακά αρνητικές (-1,2% και -0,3% αντίστοιχα).

Κατανομή των επενδύσεων με βάση τον σκοπό τους

Οι ελληνικές βιομηχανίες το 2012 επί της ουσίας δεν μετέβαλλαν τις βασικές τους προτεραιότητες στο επενδυτικό τους μίγμα σε σχέση με το 2011. Αναλυτικότερα, το 2012 το επενδυτικό μίγμα των επιχειρήσεων αποτελείται πρωτίστως από δαπάνες για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας για τα ήδη παραγόμενα προϊόντα (26% το 2012 από 28% το 2011), με τη διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα να ακολουθεί (24%). Οι δαπάνες για αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού βρίσκονται σε τρίτη κατά σειρά προτεραιότητα το 2012 (20%) και το 2011, ενώ ακολ υθούν οι δαπάνες για τη βελτίωση των μεθόδων παραγωγής που ήδη εφαρμόζονται (15%). 

Οι επενδύσεις που αφορούν λοιπούς σκοπούς – όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ενίσχυση των συνθηκών ασφαλείας στην παραγωγική διαδικασία κλπ. – βρίσκονται λίγο πιο κάτω (11%) και τελευταίες ακολουθούν οι επενδύσεις για εισαγωγή νέων παραγωγικών μεθόδων (3%), οι οποίες άλλωστε συγκεντρώνουν τα τελευταία έτη και τα χαμηλότερα ποσοστά στο σύνολο του επενδυτικού μίγματος.

 Όλο και λιγότερες οι επενδύσεις στη βιομηχανία

Οι επενδυτικές προτεραιότητες για το 2013 διαφοροποιούνται ελαφρά, σύμφωνα με τις προβλέψεις για την κατεύθυνση του επενδυτικού μίγματος. Σε πρώτη θέση και ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος παραμένουν οι δαπάνες για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας για τα ήδη παραγόμενα προϊόντα (26%), ενώ ακολουθούν οι δαπάνες για αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (21%) και οι αντίστοιχες για τη βελτίωση των μεθόδων παραγωγής που ήδη εφαρμόζονται (19%). Τέταρτη κατά σειρά προτεραιότητα, από δεύτερη το 2012 αποτελεί η διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα (17%), ενώ ακολουθούν οι δαπάνες για λοιπούς σκοπούς (12%). Τέλος, η εισαγωγή νέων μεθόδων παραγωγής βρίσκεται τελευταία και πάλι στη σχετική κατάταξη, έχοντας όμως αυξήσει ελαφρώς το μερίδιό της (5%) σε σχέση με το 2012.

Παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδύσεις

Το 2012, οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρέασαν θετικά περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα τις επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων το 2012 και προβλέπεται να συνεχίσουν να ασκούν την ίδια επίδραση και το 2013. Η θετική συμβολή της προσδοκώμενης ζήτησης για προϊόντα αναμένεται ελαφρώς εντονότερη κατά το 2013 σε σχέση με το 2012, ενώ οριακώς θετικά για τις επενδυτικές αποφάσεις προβλέπονται και τα ευρύτερα κίνητρα για επενδύσεις, τα οποία οι επιχειρήσεις εκτιμούσαν πέρυσι ως αρνητικά για την επενδυτική τους δραστηριότητα.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους τέσσερις παράγοντες, όλοι εξ” αυτών εκτιμάται ότι ασκούν αρνητική επιρροή στα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων, τόσο κατά το 2012, όσο και για το 2013. Έτσι, ως αρνητικοί παράγοντες κατά τα δύο εξεταζόμενα έτη, παρουσιάζονται από τις επενδυτικές επιχειρήσεις τα κέρδη της επιχείρησης και η διαθεσιμότητα και το κόστος κεφαλαίων, των οποίων όμως ο αρνητικός ρόλος ελαφρώς περιορίζεται το 2013. Αρνητική και στα ίδια επίπεδα παραμέ νει και η φορολογία των κερδών το 2013, ενώ τέλος, την πλέον δυσμενή επίδραση επί των επενδυτικών σχεδιασμών των επιχειρήσεων ασκεί σταθερά τα τελευταία έτη η οικονομική πολιτική στο σύνολό της, της οποίας η επιρροή ως επενδυτικό αντικίνητρο περιορίζεται ελαφρά το 2013 σε σχέση με το 2012.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.