Χορήγηση υποτροφιών από το Ίδρυμα Ιωάννη Σπ. Λάτση

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 προτίθεται να χορηγήσει είκοσι νέες υποτροφίες σε Προπτυχιακούς δευτεροετείς φοιτητές ή φοιτητές επόμενων ετών ελληνικών Α.Ε.Ι. πανεπιστημιακού τομέα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εφόσον:
Είναι απόφοιτοι Λυκείων του Νομού Ηλείας, στα οποία έχουν ολοκληρώσει και τις τρεις τάξεις
Ο μέσος όρος βαθμολογίας στο Α.Ε.Ι. (πανεπιστημιακού τομέα) φοίτησής τους είναι τουλάχιστον οκτώ.
δεν οφείλουν περισσότερα από τρία μαθήματα.
Το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα για τα δύο τελευταία έτη δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ
Η επιλογή θα γίνει από Επιστημονική Επιτροπή του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση που Θα λάβει υπόψη, πέραν των ανωτέρω προϋποθέσεων, τα κάτωθι κριτήρια: καταγωγή από τον Νομό Ηλείας -κατά προτεραιότητα- βαθμολογία εισαγωγής στο Α.Ε.Ι. (πανεπιστημιακού τομμέα) φοίτησης, καθώς και κοινωνικά κριτήρια. Επιπλέον, κατά την επιλογή, επιδίωξη της Επιτροπής θα είναι η διασπορά των υποτροφιών σε ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και η ενίσχυση φοιτητών: που είναι πιθανό να επιστρέψουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στον τόπο καταγωγής μετά το πέρας των σπουδών τους.
Επίσης ο Κοινωφελές ‘Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 προτίθεται να χορηγήσει έως πέντε νέες υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ή/και υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εφόσον:
Υπήρξαν απόφοιτοι Λυκείων του Νομού Ηλείας, στα οποία. ολοκλήρωσαν και τις τρεις τάξεις
Ο μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους καθώς και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τους, αν πρόκειται για υποψήφιους διδάκτορες, είναι τουλάχιστον οκτώ
Έχουν γραπτή προσφορά θέσης για μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των οικογενειών τους ή των ιδίων, εφόσον υπάρχει, για τα δύο τελευταία έτη δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.
Δεν υπερβαίνουν το 30ο έτος
Αιτήσεις οι οποίες δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα αξιολογηθούν.
Οι υποψήφιοι δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν υπάρξει υπότροφοι κατά τη διάρκεια των Προπτυχιακών τους σπουδών.
Η επιλογή θα γίνει από Επιστημονική Επιτροπή Του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση που Θα λάβει υπόψη πέραν των ανωτέρω προϋποθέσεων, τα εξής κριτήρια: καταγωγή από τόν Νομό Ηλείας -κατά προτεραιότητα- καθώς και κοινωνικά κριτήρια.
Οι αιτήσεις μαζί με τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα των δικαιολογητικών πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά το αργότερο έως και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011, στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@latsis-foundatiom.org
Ο πίνακας επιτυχόντων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, www.latsis-foundatiom.org την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.