Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος για τις επιχειρήσεις μέσω καινοτομίας

Σε μια εποχή που ολοένα και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις στρέφονται στο εξωτερικό, προκειμένου να αποκαταστήσουν τη χαμένη εγχώρια πελατεία τους, το ιδιαίτερα αυξημένο λειτουργικό τους κόστος (κόστος ενέργειας, φορολογία κα) αποτελεί ένα μεγάλο εμπόδιο, που όμως, με κατάλληλες ενέργειες, μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν είναι ανυπέρβλητο.

Σε μια προσπάθεια να
αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνείς αγορές, τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρηματίες αναζητούν συνεχώς λύσεις, καθώς η μείωση του λειτουργικού τους κόστους κρίνεται επιτακτική. Σε αυτό το πεδίο καθοριστικός είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν οι καινοτόμες τεχνολογίες και διαδικασίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Όπως δηλώνει στη ο Χρήστος Γεωργίου, διευθυντής τεκμηρίωσης και μελετών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας και κυρίως οι μικρομεσαίες, προσπαθούν να διαμορφώσουν μια σχέση κόστους/ποιότητας που να είναι ελκυστική για τους πελάτες στις διεθνείς αγορές και κυρίως στις βαλκανικές.

Πεδία καινοτομιών που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων είναι:

– Στην παραγωγή, καινοτομία μείωσης του λειτουργικού κόστους μιας μικρομεσαίας μεταποιητικής επιχείρησης είναι η εισαγωγή λογισμικού και αυτοματισμών, που μπορούν να βοηθήσουν ώστε η παραγωγή να είναι αποδοτικότερη και ταχύτερη.

– Εξοικονόμηση ενέργειας:  Μπορεί να διαπιστωθεί ότι τα κτήρια μιας επιχείρησης είναι ενεργοβόρα, οπότε θα πρέπει να γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, όπως μονώσεις ή ακόμη και εγκατάσταση ενός συστήματος φωτοβολταϊκών, που μπορεί να προσφέρει ενεργειακή αυτονομία και σημαντική εξοικονόμηση.

– Θέματα μάρκετινγκ και τρόπου προσέλκυσης πελατών: τα social media είναι στην αιχμή του δόρατος ως μια καινοτόμα προσέγγιση του πελάτη σήμερα.

Διεθνές συνέδριο για την καινοτομία ως εργαλείο μείωσης του λειτουργικού κόστους

Στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και διαδικασιών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας ως μέσου μείωσης του λειτουργικού τους κόστους, καθώς και στις τεχνικές που απαιτούνται για την αποτελεσματική τους εφαρμογή, θα εστιάσει το Διήμερο Διεθνές Συνέδριο που υλοποιεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace στις 13 και 14 Μαΐου 2013, στη Θεσσαλονίκη.

Το Διεθνές Συνέδριο που φέρει τον τίτλο “Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνικών και Διαδικασιών Μείωσης Λειτουργικού Κόστους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις”, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Έργου CROSS-INNO-CUT «ETCP GR/BG 2007 – 2013 Cross Border Implementation of Innovative Cost Cutting Technologies», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, οι συμμετέχοντες Φορείς – Εταίροι θα παρουσιάσουν τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Έργου Cross-Inno-Cut. Τα αποτελέσματα του Έργου σχετίζονται ακριβώς με τις ανάγκες των επιχειρήσεων να δημιουργήσουν ή να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα μειώνοντας, όμως, το λειτουργικό τους κόστος, μέσω της εφαρμογής τεχνολογικών και μη τεχνολογικών καινοτομιών.

Το Έργο CROSS – INNO – CUT υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα και των πανεπιστημίων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας, και υποβοήθησε συνολικά 100 επιχειρήσεις (70 ελληνικές και 30 βουλγαρικές) στην προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού τους κόστους.

Από τις παραπάνω επιχειρήσεις, οι 30 προχώρησαν στο δεύτερο στάδιο, που αφορά ενδελεχή μελέτη των περιοχών λειτουργίας που είναι προβληματικές, παράδοση προτάσεων και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

Στην τρίτη φάση πέρασαν 15 επιχειρήσεις (11 ελληνικές και 4 βουλγαρικές), οι οποίες εφάρμοσαν καινοτόμες μεθόδους για μείωση του λειτουργικού τους κόστους.

Πηγή:Voria

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.