Το Νοέμβριο η ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδίου της ΓΓΔΕ

 Το Νοέμβριο η ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδίου της ΓΓΔΕ

Τη σύνταξη του πενταετούς στρατηγικού σχεδίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών ανέλαβε η εταιρεία OCTANE Management Consultants.

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση και επικαιροποίηση του μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού και της στοχοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και συγκεκριμένα την έγκαιρη εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου και περιεκτικού συστήματος στοχοθετήσεως, παρακολουθήσεως και αναφοράς της αποδόσεως της Γενικής Γραμματείας στο σύνολό της αλλά και κάθε υπηρεσίας ξεχωριστά.

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 59.655 ευρώ. Η δε εκτέλεση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την παράδοση του, θα διαρκέσει συνολικά έξι ημερολογιακούς μήνες και το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί στα τέλη Νοεμβρίου 2013.

Στο έργο θα συμπεριλαμβάνονται αναλυτικά τα παρακάτω:

– Ο καθορισμός ρόλων και στόχων για τις βασικές θέσεις ευθύνης και ανά υπαγόμενη Γενική Διεύθυνση.

– Ο σχεδιασμός συστήματος κρίσιμων δεικτών αποδοτικότητας (KPIs) για κάθε τομέα ευθύνης της Γραμματείας ξεχωριστά.

– Η σύνθεση ενός συνεκτικού δείκτη αξιολόγησης.

– Ο σχεδιασμός και υποστήριξη υλοποίησης συστήματος στοχοθέτησης και αξιολόγησης για τις βασικές θέσεις ευθύνης .

– Ο σχεδιασμός και υλοποίηση μηχανισμού προσαρμογής και επικαιροποίησης του συστήματος στοχοθέτησης σύμφωνα με τους εκάστοτε διαμορφωμένους εξωτερικούς παράγοντες.

– Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστημάτων αναφοράς και πληροφόρησης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.