Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας…….

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας θα πραγματοποιηθεί, στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας, την Παρασκευή 27 Απριλίου 2012 και ώρα 1:30 μ.μ., με προς συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση –Εισηγήσεις Δημάρχου:
1. Πρόσληψη νομικού συμβούλου για Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο «ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΔΙΤ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ”»
2. Πρόσληψη συμβούλου διαχείρισης για Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΔΙΤ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ”»
3. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο: «“ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ”» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι», σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με αριθμό πρωτ. 1511/10-04-2012.
4. Προκήρυξη Α΄φάσης – Προεπιλογή αναδόχου τού έργου: ‘Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Ηλείας’ μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.
5. Έγκριση μετακίνησης δημοτικού συμβούλου κ. Αναγνωστόπουλου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ.
Θέματα Οικονομικών Υπηρεσιών:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαχαρόπουλος Β.).
6. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού-3η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2012.
7. Διαγραφές δημοτικών τελών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, βάσει της με αρ. πρωτ. 421/23-3-2012 εισήγησης της Δ/νης οικονομικών υπηρεσιών/Ταμειακή Υπηρεσία.
Θέματα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτάρας Δ.).
8. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Αμαλιάδας, έμπροσθεν καταστήματος Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Αμαλιάδας, βάσει της υπ΄ αριθμ. 7/12 Απόφασης Ε.Π.Ζ.
Θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών:
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτάρας Δ.).
9. Έγκριση κατασκευής και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Επισκευή σχολικών κτιρίων δήμου Ηλιδας (αρ.μελ 25/2012).
10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: Συντήρηση επισκευή –Σχολικών κτιρίων (αρ. μελ 84/2009).
11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Γεώτρηση Γηπέδου Αμαλιάδας (αρ. μελ. 27/2010).
12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Γεώτρηση περιοχής υδατοπύργου Σαβαλίων (αρ μελ. 28/2010)
13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: Αποπεράτωση πλατείας Τ.Δ. Αμπελοκάμπου (αρ.μελ 57/2010)
14. Έγκριση οριστικής παραλαβής τής εργασίας: Απομάκρυνση φερτών υλικών δημοτικών οδών (αρ. μελ. 24/11).
15. Έγκριση οριστικής παραλαβής τής εργασίας: Ζώνες πυρασφάλειας στον Σκουπιδότοπου (αρ. μελ. 26/2011).
16. Έγκριση σύστασης κοινοπραξίας για την εκτέλεση του έργου: ‘Ύδρευση διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού – Δίκτυο ύδρευσης έργα Α’ φάσης δεξαμενής Γερακίου’.
17. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Βουλιαγμένη Ανθώνα, Αγνάντων (αρ. μελ 16/2011).
18. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε του έργου: Διευθέτηση ομβρίων υδάτων–Τεχνικά έργα στην πόλη της Αμαλιάδας (αρ. μελ. 93/09).
19. Επιστροφή πρόσθετης εγγύησης του έργου: Επισκευή οικίας Λεχουρίτη (αρ. μελ.32/2011).
20. Έγκριση κατασκευής επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού – Απ’ ευθείας ανάθεση κατασκευής στη ΔΕΗ Α.Ε.
Θέματα Προεδρείου Δ.Σ:
21. Ορισμός εκπροσώπου τού δήμου στη Γενική Συνέλευση του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ.
22. Συμμετοχή τού δήμου σε εκδηλώσεις-Ψηφίσεις πιστώσεων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.