Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο ΄Ηλιδας …

Σε τακτική συνεδρίαση θα συνέλθει το Δημοτικό Συμβούλιο ‘Ηλιδας, στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας σήμερα Δευτέρα 23 Ιανουαρίου και ώρα 7:00 μ.μ.
Τα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη ανέρχονται σε 34 και είναι τα κάτωθι:
1. Ψήφιση σχεδίου Α΄ φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος: Στρατηγικός Σχεδιασμός βάσει της εισήγησης της εκτελεστικής επιτροπής, σύμφωνα με το Π.Δ 89/11.
2. Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων τής μειοψηφίας τού Δημοτικού Συμβουλίου ως μέλη τής Εκτελεστικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις τού Ν. 3584/07 (ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο) κατ΄ αναλογική ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 74 τουν Ν. 3852/10 περί εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- Απενεργοποίηση της υπ΄αριθμ. 479/11 ΑΔ.
3. Ορισμός εκπροσώπου τού δήμου στην Επιτροπή χαρακτηρισμού παραλιών-αιγιαλών.
4. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 80/11 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ», με θέμα ‘Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ’.
5. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/12 απόφασης της ΔΗΚΕΗ με θέμα: Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2012 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ήλιδας.
6. Επικαιροποίηση μνημονίων-συμφώνων συνεργασίας με ΑΜΚΕ για την υλοποίηση Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας.
7. Προγραμματισμός πρόσληψης ναυαγοσωστών.
8. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, βάσει της υπ΄αριθμ. 1527/19.1.12 εισήγησης του Τμήματος εσόδων & Περιουσίας.
9. Επί ενστάσεως κ. Σιαψάλη Νικόλαου σχετικά με επιβολή προστίμου (σχετική η αριθμ. 505/2011 Α.Δ.).
10. Απαλλαγή από πρόστιμο που αφορά υπαίθρια διαφήμιση (σχετική η αριθμ. 465/2011 Α.Δ.).
11. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ΣΑΠ έτους 2005 Δ.Κ Αμαλιάδας, βάσει της υπ΄ αριθμ. 1584/19.01.12 εισήγησης του Τμήματος Εσόδων
12. Υποβολή πρότασης στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης για εξαίρεση από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και τροποποίηση του ωραρίου εργασίας εργαζομένων στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού & Πρασίνου, κατ΄ αναλογία τής υπ΄αριθμ. 258/11 ΑΔ.
Θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών:
13. Έγκριση κατασκευής και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση οδοποιίας Σ.Κ/των Δ.Ε Αμαλιάδας.
14. Έγκριση κατασκευής και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση οδοποιίας Σ.Κ/των Δ.Ε Πηνείας.
15. Έγκριση κατασκευής και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση οδοποιίας Δ.Κ Αμαλιάδας.
16. Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: Μελέτη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης του Δήμου Αμαλιάδας.
17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και Παράταση προθεσμίας τού έργου: Αγροτική οδοποιία Δ.Δ Σκλίβα [πρ. Δ. Πηνείας] (αρ. μελ. 21/08).
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου: 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας-Επισκευή-Αναβάθμιση (αρ. μελ. 74/08).
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου: Οδοποιία- Τεχνικά έργα Σ.Δ Αρχ. Ήλιδας (αρ. μελ. 23/09).
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Σ.Δ. Περιστερίου (αμμοχαλικόστρωση). (αρ. μελ. 33/09).
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου: Οδοποιία – Τεχνικά έργα Σ.Δ. Κεραμιδιάς(αρ. μελ. 41/09).
22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου: Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Σ.Δ. Γερακίου(αρ. μελ. 45/09).
23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τού έργου: Τσιμεντοστρώσεις παρόδων δρόμων Αμαλιάδας. (αρ. μελ. 48/09).
24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου: Οδοποιία – Τεχνικά έργα Σ.Δ. Δαφνιώτισσας . (αρ. μελ. 50/09).
25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Σ.Δ. Χαβαρίου. (αρ. μελ. 53/09).
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου: Εσωτερική οδοποιία & πεζοδρόμια Σ.Δ. Γερακίου (αρ. μελ. 55/09).
27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου: Συντήρηση δρόμων Σ.Δ Κέντρου (αρ. μελ. 65/09).
28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου: Οδοποιία- Τεχνικά έργα Σ.Δ Καλυβίων Ήλιδας (αρ. μελ. 67/09).
29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τού έργου: Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικού Νεκροταφείου. (αρ. μελ. 70/09).
30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου: Οδοποιία – Τεχνικά έργα Σ.Δ. Ροβιάτας. (αρ. μελ. 74/09).
31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου: Ύδρευση Δημοτικού Νεκροταφείου(αρ. μελ. 76/09).
32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής έργου: Εσωτερική Οδοποιία Σ.Δ. Σωστίου (αρ. μελ. 77/09).
33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής -οριστικής παραλαβής έργου: Αμμοχαλικόστρωση αγροτικών δρόμων λόγω καιρικών συνθηκών Σ.Δ Περιστερίου (αρ. μελ. 87/09).
34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου: Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Σ.Κ. Χαβαρίου (αρ. μελ. 45/10).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.