Συνεδριάζει αύριο το Δ.Σ. Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

ANDRITSAINA

Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 31 Οκτωβρίου το δημοτικό συμβούλιο Ανδρίτσαινας –Κρεστένων.

Τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης είναι:

 • Αποδοχή ένταξης της Πράξης «Αγροτική Παραγωγή (Ανάδειξη Ευκαιριών) Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων» με κωδικό MIS 483762 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ψηφιακή Σύγκλιση» (εισηγήτρια:  η Αντιδήμαρχος κα Κωνσταντίνα Στρουμπάκου).
 •  Αποδοχή ένταξης του έργου: Ανάπλαση οδών Κρέστενας στην 3η προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος LEADER (εισηγήτρια:  η Αντιδήμαρχος κα Κωνσταντίνα Στρουμπάκου).
 • Έγκριση υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013), στο πρόγραμμα LEADER κ.λ.π.  κι εξουσιοδότηση Δημάρχου για υποβολή φακέλων (εισηγήτρια:  η Αντιδήμαρχος κα Κωνσταντίνα Στρουμπάκου).
 • Έγκριση χρονοδιαγράμματος – παράταση προθεσμίας υλοποίησης της μελέτης:  «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ Δήμου Σκιλλούντος Νομού Ηλείας» (εισηγήτρια:  η Αντιδήμαρχος κα Κωνσταντίνα Στρουμπάκου).
 • Έγκριση παραλαβής του Α΄ Σταδίου της μελέτης : «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ Δήμου Σκιλλούντος Νομού Ηλείας» (εισηγήτρια:  η Αντιδήμαρχος κα Κωνσταντίνα Στρουμπάκου).
 • Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων: 1) Εσωτερική οδοποιία Ανδρίτσαινας, 2) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης κ.λ.π. υποδομών Τ.Κ. Ανδρίτσαινας, 3) Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης – κεντρικής οδού Τ.Κ. Ματεσίου, 4) Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Καλλιθέας, 5) Παρεμβάσεις στο πρωτεύον και λοιπό οδικό δίκτυο στις Τ.Κ. Καλυβάκια – Φρίξα – Πλουτοχωρίου, 6) Αποκατάσταση οδικών αξόνων Τ.Δ. Γραίκα, 7) Κατασκευή υποδομών Τ.Κ. Καλλικώμου, 8) Αποπεράτωση στέγης Γυμνασίου Κρεστένων, 9) Βελτίωση – επέκταση υποδομών Τ.Κ. Τρυπητής (δωρεά VODAFONE), 10) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Τ.Κ. Φαναρίου, 11) Παρεμβάσεις στο πρωτεύον και λοιπό οδικό δίκτυο στις Τ.Κ. Καλλίκωμο – Σαμικό – Κάτω Σαμικό – Βρίνα – Ράχες – Διάσελλα – Πλατιάνα – Τρυπητή, 12) Κατασκευή πάρκου Κρεστένων,  13) Παρεμβάσεις στο πρωτεύον και λοιπό οδικό δίκτυο στις Τ.Κ. της Δ.Ε. Ανδρίτσαινας, 14) Αναπλάσεις Τ.Δ. Μακρισίων – Καλλικώμου – Διασέλλων – Καλυβακίων – Πλουτοχωρίου,  15) Βελτίωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Μακρισίων (εισηγήτρια:  η Αντιδήμαρχος κα Κωνσταντίνα Στρουμπάκου).
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργων: α) Βελτίωση – επέκταση υποδομών Τ.Κ. Τρυπητής (δωρεά VODAFONE), β) Κατασκευή υποδομών Τ.Κ. Καλλικώμου, γ) Αποκατάσταση οδού Σκιλλουντίας – Φρίξας, δ) Αποπεράτωση αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων Τ.Κ. Καλλικώμου, ε) Αποκατάσταση οδικών αξόνων Τ.Δ. Γραίκα, στ) Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Καλλιθέας (εισηγήτρια:  η Αντιδήμαρχος κα Κωνσταντίνα Στρουμπάκου).
 •  Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2015 ( εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Δάγκαρης).
 • Ανανέωση επαγγελματικών αδειών βιομηχανικών προϊόντων ( εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Δάγκαρης).
 • Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου 3ου τριμήνου έτους 2014 ( εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Δάγκαρης).
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 ( εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Δάγκαρης).
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014  για κάλυψη λειτουργικών  δαπανών ( εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Δάγκαρης).
 • Έγκριση μελετών ΔΕΔΔΗΕ ( εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Δάγκαρης).
 • Απευθείας ανάθεση προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού για την αποπεράτωση αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων Τ.Κ. Καλλικώμου ( εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Δάγκαρης).
 • Έγκριση αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού Παναγιώτη Μαντά. ( εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Δάγκαρης).
 • Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ ( εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Δάγκαρης).
 • Διαγραφή τιμολογίων παρελθόντων οικονομικών ετών για λογιστική τακτοποίηση του προϋπολογισμού ( εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Δάγκαρης).
 • Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών ( εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Δάγκαρης).
 • Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης.
 • Έγκριση δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας (εισηγήτρια η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Ρούσσα Μωραϊτου – Ζαφειροπούλου).
 • Έγκριση εκμίσθωσης καταστήματος Νο 6 Τοπικής Κοινότητας Καλλικώμου.
 • Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Δήμου.
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Π.Ε. Ηλείας «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.