Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

dimotiko simvoulio ilidasΤακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του N. 3852/10, στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 4η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00′, προς συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

            Εισηγήσεις Δημάρχου:

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Πολυχώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου ΄Ηλιδας, προϋπολογισμού 9.560.000,00 €.
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Συλλογή και μεταφορά αποβλήτων αποστραγγιστικών τάφρων στην κοινή Ε.Ε.Λ, υποέργο Β΄ της πράξης ‘Αντιρρύπανση παράκτιας προστασίας’,  προϋπολογισμού 4.797.000, 00 €.
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός τρόπους εκτέλεσης του έργου: Ανάπλαση και βιοκλιματική αναβάθμιση του κέντρου πόλης Αμαλιάδας, προϋπολογισμού 4.827.341,73 €.
 4. Έγκριση προμήθειας υαλοπινάκων και επιλογή τρόπου εκτέλεσης.
 5. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας για τη συντήρηση και λειτουργία του δημοτικού κολυμβητηρίου Αμαλιάδας.
 6. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 360/2013 ΑΔΣ με θέμα ‘Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση δομών τού δήμου’.
 7. Υπηρεσίες υποστήριξης της ομάδας εργασίας αξιολόγησης δομών τού Δήμου ΄Ηλιδας.

 

 

Θέματα Προεδρείου:

 1. Περί έκθεσης γλυπτών και αρχαίων αντικειμένων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου προερχόμενων από το Μουσείο Αρχαίας ΄Ηλιδας, κατόπιν απάντησης  τής Ζ΄ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.
 2. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 281-παρ. 3 του Ν. 3463/06.
 3. Έγκριση προμήθειας κεντρικού εξοπλισμού πληροφορικής και επιλογή τρόπου εκτέλεσης.

 

 

Θέματα Υπηρεσίας Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων:

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρίκος  Π.).

 1. Έγκριση κατασκευής και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση Δικτύου ύδρευσης Τ.Κ/των Δημοτικής Ενότητας Πηνείας.

 

 

      Θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών:

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτάρας Δ.).

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2013, βάσει Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής.
 2. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή για τις κάτωθι πράξεις έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ:
  1.                     i.            ‘Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων και εγκατάσταση μονάδας δεματοποίησης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Ήλιδας στην περιοχή Κονιδέικα’
  2.                   ii.            ‘Κατασκευή  Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας’
  3.                 iii.            ‘Ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής ανάπτυξης πόλης Αμαλιάδας δήμου Ήλιδας’.
  4.                 iv.            ‘Αντιρρύπανση – παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ήλιδας’
  5.                   v.            ‘Αγροτική οδοποιία Πηνείας : δρόμος Ανθώνα-Ροδιά’.

 

 1. Παραλαβή Γεωτεχνικής Μελέτης Δημοτικού Θεάτρου Αμαλιάδας.

 

 1. Έγκριση κατασκευής και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του υποέργου 2 – ΔΕΗ «Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου διανομής» του έργου ‘Διαμόρφωση Ανατολικού και Δυτικού τμήματος Σοχιάς – Διαμόρφωση Πολυλειτουργικού χώρου’.
 2. Έγκριση κατασκευής και ορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων Τ.Κ/των Δ.Ε  Αμαλιάδας.
 3. Έγκριση κατασκευής και ορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων Τ.Κ/των Δ.Ε Πηνείας.
 4. Έγκριση κατασκευής και ορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: Καθαίρεση βάσεων έδρασης λυομένων-κατεδαφίσεις κτιρίων.

 

 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρικής σκούπας τού δημοτικού κολυμβητηρίου Αμαλιάδας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.