Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας………

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Σε τακτική συνεδρίαση θα συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο ‘Ήλιδας, στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα και ώρα 6:00 το απόγευμα, με προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Μ.Π.Ε (Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) του έργου: «Εργοστάσιο Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ν Ηλείας».
2. Συμμετοχή τού δήμου σε εκδηλώσεις – Ψηφίσεις πιστώσεων.
3. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 50/2011 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ήλιδας «Ο ΗΛΕΙΟΣ» (Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011).
4. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού – 9η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έτους 2011
5. Ανάκληση παραχώρησης ιδιοκτησίας του τέως Δήμου Αμαλιάδας προς το Ελληνικό Δημόσιο. Ορισμός εκπροσώπου τού Δήμου για την υπογραφή δήλωσης.
6. Εκμίσθωση τουριστικού περιπτέρου στην Τ.Κ Κρυονερίου.
7. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτιρίου – πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ Σωστίου, κατόπιν αιτήματος του Τοπικού Συμβουλίου.
8. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο οφειλών Τ.Α.Π , βάσει της υπ΄αριθμ. 40801/23.11.11 εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας.
9. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, βάσει της υπ΄αριθμ. 40791/23.11.11 εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας.
10. Απαλλαγή προστίμου που αφορά υπαίθρια διαφήμιση, βάσει της υπ΄αριθμ. 40795/23.11.11 εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας.
11. Επιβολή προστίμων για παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις, βάσει της υπ΄αριθμ. 40799/23.11.11 εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας.
12. Εξέταση αιτήσεων για μείωση λογαριασμών ύδρευσης, άσει της υπ΄αριθμ. 40792/ 23.11.11 εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας.
13. Ενημέρωση επί Ελέγχου προϋπολογισμού και υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2011 για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου, βάσει της υπ΄αριθμ. 288/11 Α.Ο.Ε.
14. Ενημέρωση επί της υπ΄αριθμ. 295/11 Α.Ο.Ε με θέμα: «Γνωμοδότηση δικηγόρου σχετικά με την άσκηση ένδικου βοηθήματος – μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 46/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας».
15. Αναπροσαρμογή δημοτικών τελών βάσει της υπ΄αριθμ. 315/11 Α.Ο.Ε.
16. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Ήλιδας.
17. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ήλιδας και Π.Δ.Ε/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ για την εκτέλεση του έργου: Αποκατάσταση βατότητας δρόμων σε Τ.Κ του Δήμου Πηνείας: Μαζαράκι-Πρόδρομος και Βουλιαγμένη-Γαβράκια.
18. Παραλαβή σταδίου μελέτης διευθέτησης κοίτης Σοχιάς Αμαλιάδας.
19. Περί άρσης απαλλοτρίωσης σε ακίνητο ιδιοκτησίας Αγγελικής Ζεύκα του Κων/νου.
20. Έγκριση πρότασης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου 2ου Λυκείου Αμαλιάδας.
21. Έγκριση πρότασης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου 1ου & 2ου ΕΠΑ.Λ –ΕΠΑ.Σ Αμαλιάδας.
22. Έγκριση κατασκευής επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού – Απ’ ευθείας ανάθεση κατασκευής στη ΔΕΗ Α.Ε.
23. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: Εσωτερική οδοποιία και πεζοδρόμια Τ.Δ Γερακίου (αρ. μελ.: 21/10).
24. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: Αντικατάσταση – Επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Βάρδας» (αρ. μελ. 73/10).
25. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: Αποχέτευση Ομβρίων Τ.Κ. Αγίου Ηλία (αρ. μελ.: 13/11).
26. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: Διαμόρφωση δρόμου οικισμού Παπακαυκά (αρ. μελ.: 28/11).
27. Έγκριση 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: Διευθέτηση ομβρίων υδάτων – Τεχνικά έργα στην πόλη της Αμαλιάδας (αρ. μελ.: 93/09)
28. Έγκριση 3ου τακτοποιητικού ΑΠΕ & Παράταση προθεσμίας τού έργου: Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων στην Αμαλιάδα ( αρ. μελ.:82/08).
29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου: Τσιμεντοστρώσεις περιοχής Αμαλιάδας (αρ. μελ. 9/09).
30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου: Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Δ. Δαφνιώτισσας (αρ. μελ. 24/09).
31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου: Αγροτική οδοποιία Τ.Δ Γερακίου (αρ. μελ. 35/09).
32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου: Οδοποιία- Τεχνικά έργα Τ.Δ. Αγίου Δημητρίου (αρ. μελ. 57/09).
33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου: Επιστρώσεις κλίμακας Τ.Δ Περιστερίου (αρ. μελ. 61/09).
34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου: Συντήρηση δρόμων Τ.Δ Αγίου Ηλία (αρ. μελ. 66/09).
35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου: Διανοίξεις δρόμων Τ.Δ. Χαβαρίου (αρ. μελ. 68/09).
36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου: Οδοποιία- Τεχνικά έργα Τ.Δ Αγίου Ηλία (αρ. μελ. 71/09).
37. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου: Συντήρηση δρόμων Τ.Δ Κρυονερίου (αρ. μελ. 78/09).