Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές

Συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή στο Δήμο Πύργου αποτελούμενη από τους πιο κάτω:
1. Μάκη Παρασκευόπουλο, Δήμαρχο, αναπληρούμενο από τον Αντιδήμαρχο Χαρ. Αριστειδόπουλο.
2. Βλάχου Τριανταφυλλιά, Γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής,
αναπληρούμενη από την Αντωνοπούλου Χριστίνα, Γεωπόνο της ίδιας Δ/νσης.
3. τους κάτωθι Πρόεδρους Αγροτικών Συλλόγων ή Αγροτικών Συνεταιρισμών (οι οποίοι θα συμμετέχουν κατά περίπτωση ανάλογα με το Σύλλογο ή Συνεταιρισμό του οποίου ο ενδιαφερόμενος παραγωγός είναι μέλος):
α) Κούτρα Ανδρέα, Πρόεδρο του αγροτικού Συλλόγου Πύργου, για το Δ.Δ. Πύργου
β) Πανουτσόπουλο Γεώργιο, Πρόεδρο του αγροτικού Συλλόγου Ξυλοκέρας, για το Δ.Δ. Ξυλοκέρας
γ) Κατσώλη Πάνο, Πρόεδρο του αγροτικού Συλλόγου Σαλμώνης, για το Δ.Δ. Σαλμώνης
δ) Βάλαρη Κων/νο, Πρόεδρο του αγροτικού Συλλόγου Λατζοίου, για το Δ.Δ. Λατζοίου
ε) Καββαθά Χαράλαμπο, Πρόεδρο του αγροτικού Συλλόγου Βυτινέικων, για το Δ.Δ. Βυτινέικων
στ) Γκουρούτη Γεώργιο, Πρόεδρο του αγροτικού Συλλόγου Αλφειούσας, για το Δ.Δ. Αλφειούσας
Οπου δεν υπάρχει Αγροτικός Σύλλογος, τρίτο μέλος της Επιτροπής ορίζεται ο Πρόεδρος της εκάστοτε Τοπικής Κοινότητας.
Στις περιπτώσεις χορήγησης βεβαίωσης σε μελισσοκόμο, τρίτο μέλος της επιτροπής, ορίζεται ο Αναστ. Στεφανόπουλος, μελισσοκόμος.
Έργο της πιο πάνω επιτροπής είναι (ύστερα από επιτόπιο έλεγχο-αυτοψία) η χορήγηση (πριν από την έναρξη της συγκομιδής) βεβαιώσεων σε παραγωγούς, στις οποίες θα προσδιορίζονται η ημερομηνία έναρξης, η διάρκεια και η λήξη της συγκομιδής (με αναφορά στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά) και θα αναφέρονται η θέση, η έκταση, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτημάτων και η πιθανή στρεμματική
απόδοση ανά προϊόν και ποικιλία, προκειμένου αυτοί να εφοδιαστούν από την αρμόδια υπηρεσία του ήμου με άδεια συμμετοχής τους στις τελούμενες στο Νομό μας λαϊκές αγορές.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.