Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου στο Δήμο ΄Ηλιδας

Συγκροτήθηκε στο Δήμο Ήλιδας Ομάδα Διοίκησης Έργου για το συντονισμό της συνεργασίας και την επίβλεψη της υλοποίησης του έργου του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ήλιδας, της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Αμαλιάδας (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Α.) και του Τ.Ε.Ι. Πατρών, ως εξής:
Α. Κασσιανός Βασίλειος του Αθανασίου, Διευθυντής Διοίκησης και Πρόνοιας του Δήμου Ήλιδας.
Β. Τσάκωνας Νικόλαος του Παναγιώτη, Διευθυντής Οικονομικών του Δήμου Ήλιδας.
Γ. Ρούτσης Χρήστος του Γεωργίου, Προϊστάμενος Γραφείου Δημάρχου (Αυτοτελές Τμήμα) του Δήμου Ήλιδας.
Δ. Ζαχαράκης Ιωάννης του Δημητρίου, Προϊστάμενος Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία του Τ.Ε.Ι. Πατρών.
Ε. Παπαπετρόπουλος Πέτρος του Ανδρέα, Προϊστάμενος Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι. Πατρών.
Έργο της Ομάδας Διοίκησης Έργου είναι :
Η συνεργασία με τη ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Α. για τον καθορισμό του επαγγελματικού περιγράμματος, των προσόντων και τον απαιτούμενο αριθμό των εξωτερικών συνεργατών που θα μισθώσει η ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Α. προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο του μνημονίου συνεργασίας.
Η επίβλεψη της διαδικασίας επιλογής των εξωτερικών συνεργατών και η έγκριση της σύναψης σύμβασης με τους επιλεγέντες εξωτερικούς συνεργάτες.
Η μέριμνα για την καθημερινή επίβλεψη των παρεχόμενων υπηρεσιών των εξωτερικών συνεργατών που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση του έργου του παρόντος μνημονίου συνεργασίας.
Η διασφάλιση την υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η μεταφορά της αιτούμενης τεχνογνωσίας.
Η επίλυση των καθημερινών προβλημάτων και η φροντίδα για την εξάλειψη των αιτιών που τα προκαλούν.
Η υποβολή προς το Δήμο και την Επιτροπή Παρακολούθησης, του άρθρου 8 του μνημονίου συνεργασίας, αναλυτικής μηνιαίας αναφοράς προόδου του έργου.
Η συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης για τη σύνταξη της εξαμηνιαίας έκθεσης προόδου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.