Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Συγκροτήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας τριμελής Εκτιμητική Επιτροπή, Πύργο, αποτελούμενη από τους:
1. Τον Ιωάννη Ανυφαντόπουλο κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, προϊστάμενο του Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών Αμαλιάδας ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον Θεόδωρο Τσίπα κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, υπάλληλο του Τεχνικού Τμήματος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.
2. Την Βασιλική Καρακίτσου κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, αναπληρούμενη από τον Αντώνιο Μπέλλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού υπάλληλο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
3. Τον Παναγιώτη Γκιουμέλο κλάδου ΔΕ βαθμού Α΄ εφοριακό υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. Πύργου αναπληρούμενο από την Αγγελική Πολίτη κλάδου ΔΕ βαθμού Α΄ εφοριακό υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. Πύργου.
Καθήκοντα Γραμματέα της επιτροπής θα εκτελεί η Ιωάννα Θεοδωρακάκου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, βαθμού Β΄, υπάλληλος του τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών αναπληρούμενη από την Ιωάννα Γιαννέλου, κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, βαθμού Β΄, υπάλληλος του Τεχνικού Τμήματος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Η επιτροπή θα συνεδριάζει στην έδρα της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.