Στο Γ.Ν. Ηλείας δύο οργανικές θέσεις

 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ των υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  που εξέδωσε το υπουργείο Υγείας για:

«Κατανομή τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., για τη βελτίωση της λειτουργίας των Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), σε Δημόσια Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.».

Kατανομή τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. που συστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 29 του ν.4486/2017, για τη βελτίωση της λειτουργίας των Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) στα  Δημόσια Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. Οι εν λόγω θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις του κάθε Νοσοκομείου, που προβλέπονται στους επιμέρους οργανισμούς λειτουργίας τους, καθ΄ υπέρβαση των οριζόμενων του υπ΄αριθμ.87/1986 προεδρικού διατάγματος (Α΄ 32).

Στο Γ.Ν. Ηλείας αντιστοιχούν δύο οργανικές θέσεις.

Οι οργανικές θέσεις ανήκουν στα ενιαία Ν.Π.Δ.Δ., ακόμη και αν προβλέπεται επιμέρους κατανομή των θέσεων αυτών στις οργανικές μονάδες τους (έδρα/αποκεντρωμένη), ενώ όσοι καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις υπηρετούν στις μονάδες στις οποίες έχει γίνει η κατανομή, συμβάλλοντας στη λειτουργία του αυτοτελούς ΤΕΠ.

Η ανάρτηση της κοινής υπουργικής απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη Διαύγεια:

diavgeia.gov.gr

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.