Στον ΟΑΕΕ οι παραγωγοί ΑΠΕ, στον ΟΓΑ οι αγρότες των φ/β

Υποχρεωτική είναι η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ για όλους τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, εκτός από αυτούς που κατέχουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μικρότερης των 20 KW και τους επαγγελματίες αγρότες με συστήματα έως 100 KW. Αυτά διευκρινίζει εγκύκλιος του ΟΑΕΕ που εκδόθηκε ύστερα από απάντηση του υπουργείου Εργασίας σε σχετικά ερωτήματα και φέρει ημερομηνία 4/5/2012.

Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ και ασφαλίζονται στον ΟΓΑ οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Πιο αναλυτικά, η εγκύκλιος αναφέρει η ασφάλιση είναι υποχρεωτική από την ημερομηνία πώλησης της παραγόμενης ενέργειας, ανεξαρτήτως ισχύος.

Για να απαλλαγεί κάποιος από την ασφάλιση, μέχρι την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να πάρει απαλλαγή από τον Οργανισμό ύστερα από βεβαίωση έναρξης στην εφορία. Μετά την παρέλευση ενός έτους από την παραλαβή της απαλλακτικής βεβαίωσης, ο ΟΑΕΕ ξεκινά αυτεπάγγελτη ασφάλιση.

Από τη στιγμή που θα προσκoμιστεί βεβαίωση της εταιρίας από την οποία θα αποδεικνύεται η πώληση της ενέργειας, θα οριστικοποιείται η εγγραφή στον ΟΑΕΕ, από την ημερομηνία που αναφέρεται στη βεβαίωση της εταιρίας.

Στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών, οι παραγωγοί υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ανεξάρτητα από τον πληθυσμό της περιοχής που δραστηριοποιούνται με την προϋπόθεση ότι κατέχουν συστήματα ισχύος από 20,01 k W και άνω.


Τι ισχύει για τους αγρότες

Αντίθετα, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ και ασφαλίζονται στον ΟΓΑ οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μια πενταετία, αγρότες, όπως ορίζεται από το Μητρώο Αγροτών, που εγκαθιστούνφωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι και 100KW.

Οι αγρότες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα 100,01KW και άνω ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.