Στα χέρια της Εθνικής περνάει η FB Bank

 Στα χέρια της Εθνικής περνάει η FB Bank

Στα χέρια της Εθνικής περνάει η FB Bank, η οποία διασπάται σε καλή και κακή τράπεζα με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω αδυναμίας εξεύρεσης κεφαλαίων για την ανακεφαλαιοποίησή της, ύψους 168 εκατ. ευρώ.

Έτσι το καλό κομμάτι περνάει στην Εθνική Τράπεζα, η οποία κατέθεσε πρόταση που έλαβε την έγκριση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη τη διασφάλιση των καταθέσεων και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, εξέτασε τις δυνατότητες εξυγίανσης βάσει του νόμου 3601/2007 και κατ” επέκταση το ενδιαφέρον πιστωτικών ιδρυμάτων για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της FBB.

Τα στοιχεία παθητικού που θα μεταβιβαστούν περιλαμβάνουν το σύνολο των καταθέσεων, ενώ τα προς μεταβίβαση στοιχεία ενεργητικού αφορούν κυρίως δάνεια, με εξαίρεση όσα βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση. Το μέγεθος της διαφοράς στην αξία των μεταφερόμενων στοιχείων παθητικού και ενεργητικού καταβάλλεται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με το νόμο.

Η άδεια της FBB ανακλήθηκε και ο τραπεζικός φορέας βρίσκεται υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Από το προϊόν της θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τρίτων με τη σειρά που ορίζει ο νόμος. Εκκαθαριστής ορίστηκε ο Ιωάννης Γαλανόπουλος.

Οι καταθέσεις του συνόλου των πελατών της FBB διασφαλίζονται στο ακέραιο, ενώ η εξυπηρέτηση των πελατών της θα συνεχιστεί κανονικά.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.