Σημαντική μείωση στην αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων

 Σημαντική μείωση στην αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Σημαντική μείωση παρουσίασε η εγχώρια αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων την τελευταία τριετία, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των ζημιών των επιχειρήσεων του χώρου.

Όπως σημειώνεται στη μελέτη της ICAP, ο κλάδος των ιατροτεχνολογικών προϊόντων καλύπτει μια ευρύτατη γκάμα ειδών και περιλαμβάνει από προϊόντα μιας χρήσης (π.χ. επίδεσμοι, γάζες κλπ.) μέχρι μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας (π.χ. μαγνητικοί και αξονικοί τομογράφοι κλπ.).

Η συγκεκριμένη αγορά εμφάνιζε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι το 2009, ενώ έντονη υποχώρηση παρατηρείται το διάστημα 2010-2012.

Ο κλάδος αποτελείται από μεγάλο αριθμό εισαγωγικών και περιορισμένο αριθμό παραγωγικών επιχειρήσεων. Τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα αφορούν ορισμένες μόνο κατηγορίες προϊόντων όπως αναλώσιμα, γάζες, αντλίες έγχυσης φαρμάκων, επιδεσμικό υλικό, υλικά τεχνητού νεφρού, οδοντικές προθέσεις και συναφή υλικά, διαγνωστικά αντιδραστήρια. Ο μεγάλος όγκος και τα πλέον εξειδικευμένα προϊόντα (ορθοπεδικό υλικό, ιατρικά μηχανήματα κ.λπ.) είναι εισαγόμενα.

Εκτός των επιχειρήσεων με αποκλειστική δραστηριότητα τη διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων δραστηριοποιούνται και επιχειρήσεις από άλλους κλάδους (φαρμακευτικές, ηλεκτρικών συσκευών κ.ά.).

Ο δημόσιος τομέας απορροφά διαχρονικά το μεγαλύτερο ποσοστό της εγχώριας αγοράς και σύμφωνα με εκτιμήσεις υπολογίζεται στο 70% τα τελευταία χρόνια, έναντι 30% του ιδιωτικού. Αναφορικά με την κατανομή της συνολικής αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο μερίδιο καλύπτεται από τις κατηγορίες των In Vitro διαγνωστικών αντιδραστηρίων και αναλυτών, του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και των ορθοπαιδικών ειδών. Συνολικά οι τρεις αυτές κατηγορίες κάλυψαν το 47% της αγοράς για το 2011».

Τα τελευταία έτη οι διάφορες παρεμβάσεις για τη μείωση των δημοσίων δαπανών υγείας (όπως η διενέργεια κεντρικών διαγωνισμών, η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ, η λειτουργία του παρατηρητηρίου τιμών, η μείωση των τιμών), επηρέασαν σε σημαντικό την εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του κλάδου. Επίσης, οι μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από πλευράς δημοσίου, δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας σε ορισμένες εταιρείες.

Περαιτέρω ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη για τον κλάδο ήταν το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων στο PSI, καθώς συμπεριλήφθησαν σε αυτό και τα ομόλογα με τα οποία είχαν εξοφληθεί οι εταιρείες του κλάδου για τα χρέη των νοσοκομείων του ΕΣΥ της περιόδου 2007-2009.

Σύμφωνα με την ICAP, oι παραπάνω εξελίξεις, έχουν δημιουργήσει ανακατατάξεις και έντονη κινητικότητα στον κλάδο τα τελευταία έτη. Ορισμένες εταιρείες έχουν αναγκαστεί να περιορίσουν σημαντικά τις δραστηριότητές τους, ή και να τεθούν εκτός αγοράς, λόγω των σημαντικών προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετώπισαν. Κάποιες πολυεθνικές εταιρείες επέλεξαν να μην έχουν αυτόνομη παρουσία και αποχώρησαν από την ελληνική αγορά, ενώ ανακατατάξεις παρατηρούνται και σε ότι αφορά τα προϊόντα και τους οίκους που εμπορεύονται κάποιες εταιρείες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.