Σε ριζική αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. προχωρεί η κυβέρνηση

Σε οργανωτική αναδιάρθρωση της ΕΛΑΣ προχωρεί η ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία ενέταξε τη σχετική μελέτη στο πρόγραμμα διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας (2007-2013), ώστε να εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση από κοινοτικά κονδύλια. Στις άμεσες προτεραιότητες της οργανωτικής αναδιάρθρωσης, όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση, θα είναι ο εκσυγχρονισμός της ΕΛΑΣ, η προσαρμογή της δομής και της λειτουργίας της στη σύγχρονη πραγματικότητα και η ανακατανομή των γεωγραφικών αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της με βάση τον «Καλλικράτη».
Ειδικότερα, οι κύριοι στόχοι της οργανωτικής αναδιάρθρωσης είναι:
– Η αντιστοίχιση των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. με τη νέα δομή διοικητικής
διαίρεσης της χώρας που επήλθε με τον «Καλλικράτη».
– Η διοικητική και επιχειρησιακή αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικής της ευελιξίας και αποτελεσματικότητας.
– Η επίτευξη και διατήρηση άριστης σχέσης οικονομικών – ανθρώπινων – υλικών πόρων.
– Η ενδυνάμωση της διοικητικής αποκέντρωσης μέσω της αναβάθμισης των Περιφερειακών Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων για την αποτελεσματικότερη διοίκηση της ΕΛ.ΑΣ.
– Η αναθεώρηση των επιπέδων της ιεραρχίας και ο ανασχεδιασμός του οργανογράμματος για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό.
– Η ανάπτυξη του συστήματος Κοινοτικής Αστυνόμευσης (Community Policing).
– Η ανάπτυξη προτύπων Αστυνομικών Τμημάτων σε περιφερειακές ενότητες.
– Η αναβάθμιση μιας «εν κινήσει» αστυνομίας (πεζή-εποχούμενη) για τον εντοπισμό, έλεγχο και καλύτερο επιχειρησιακό συντονισμό μονάδων μέσω Κέντρων Επιχειρήσεων στο Αρχηγείο και τις Περιφερειακές Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις (ΓΑΔ).
Γι΄αυτό το λόγο μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης θα συνταχθεί νέος νόμος -πλαίσιο όπου θα αποτυπώνονται θεσμικά οι προτεινόμενες αλλαγές της αναδιάρθρωσης-αναδιοργάνωσης της ΕΛ.ΑΣ. Παράλληλα, συντάσσεται νέος οργανισμός της ΕΛ.ΑΣ. ο οποίος στοχεύει:
– Στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στη βελτίωση της παραγωγικότητας και
αποδοτικότητας.
– Στη βελτίωση της κατανομής του προσωπικού και στη δημιουργία ευνοϊκότερου
περιβάλλοντος
– Στον εξορθολογισμό της διοικητικής δομής μέσω της ενοποίησης ομοειδών οργανικών μονάδων
-Στην προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας και στη βελτίωση του βαθμού
εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.