Σε δημόσια διαβούλευση η αναβάθμιση των Τουριστικών Υπηρεσιών…

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, δηµόσια διαβούλευση το έργο

«Αναβάθµιση  των  τουριστικών  υπηρεσιών  στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» µε σκοπό να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει όλους τους εµπλεκόµενους φορείς αλλά και τους πολίτες της περιφέρειας προς την κατεύθυνση σχεδιασµού ενός στρατηγικού πλάνου για την προβολή της ως ανταγωνιστικού, ελκυστικού και σύγχρονου τουριστικού προορισµού.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει σηµαντικές –πλην όµως αναξιοποίητες έως τώρα- δυνατότητες για ανάπτυξη ποικίλων τουριστικών δραστηριοτήτων, όπως θαλάσσιος τουρισµός, θρησκευτικός, οικολογικός, ιαµατικός, συνεδριακός και άλλες. Η µέχρι σήµερα ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού (αγροτουρισµός,  χειµερινός  τουρισµός,  θρησκευτικός  τουρισµός, συνεδριακός τουρισµός, κλπ.) έχει όµως σχετικά περιορισµένο χαρακτήρα.

Η τουριστική της υποδοµή διαθέτει ένα αξιόλογο ξενοδοχειακό δυναµικό 237 ξενοδοχείων µε 15.808 κλίνες εκ των οποίων οι 1.117 σε ξενοδοχεία 5 αστέρων, 28 οργανωµένα  campings και πλήθος βοηθητικών καταλυµάτων, αρκετά εκ των οποίων έχουν εκσυγχρονιστεί στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου.

Τα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά µε το κλίµα, τη γεωγραφική θέση, τους φυσικούς, αρχαιολογικούς και άλλους πολιτιστικούς πόρους είναι ευρέως γνωστά, αλλά αποτελεί κοινή διαπίστωση πως δεν έχουν µέχρι σήµερα αξιοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθµό, ώστε να καταστήσουν την Περιφέρεια ένα δυναµικό και µόνιµο πόλο έλξης τουριστικού ρεύµατος και επισκεψιµότητας.

Είναι   ζωτικής   σηµασίας   τα   χαρακτηριστικά   αυτά   να µετουσιωθούν από συγκριτικά σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Αυτό το διάστηµα, η Περιφέρεια επεξεργάζεται  ένα  Ολοκληρωµένο  Σχέδιο  Δράσης  για την υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής – Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη  δηµιουργία  και επικοινωνία  µιας  ξεκάθαρης  Εικόνας  και  Ταυτότητας  (brand  image  /  identity  / name)  για  την  ΠΔΕ  ως  τουριστικό  προορισµό.

Το Σχέδιο Δράσης θα υποβληθεί προς χρηµατοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό   Πρόγραµµα   (ΠΕΠ)   Δυτικής   Ελλάδος   Πελοποννήσου   &   Ιονίων Νήσων     (ΔΕ.Π.ΙΝ.)    και    πιο    συγκεκριµένα    στην    Πρόσκληση    Υποβολής Προτάσεων  µε  κωδικό  07570101  «Αναβάθµιση  των  τουριστικών  υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» του Άξονα Προτεραιότητας 07: Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδος.

Όπως τονίζει ο Περιφερειάρχης Πιο συγκεκριµένα, µέσω της Φάσης της Διαβούλευσης θέλουµε να επιτύχουµε τα εξής:

1.    Να  καταγράψουµε  το  τουριστικό  προφίλ  της  ΠΔΕ

2.    Να  καθορίσουµε  και  να  καθορίσουµε  την  εικόνα  αλλά  και  το  όραµα  της Περιφέρειας  ως  τουριστικός  προορισµός

3.    Να  διαγνώσουµε  τις  αγορές  –  στόχους,  στις  οποίες  θα  πρέπει  στοχεύσει  η επικοινωνιακή  στρατηγική  της  Περιφέρειας

4.    Να    επιλέξουµε    τα    κατάλληλα    εργαλεία    και    δράσεις    υλοποίησης    της στρατηγικής   για   την   τουριστική   προβολή   της   ΠΔΕ   (π.χ.   σχεδιασµός   και παραγωγή   έντυπου   και   ηλεκτρονικού   υλικού,   συµµετοχή   σε   εγχώριες  και διεθνείς  εκθέσεις  τουρισµού  κλπ.)

Η ανοικτή διαβούλευση ξεκίνησε χθες 7 Δεκεµβρίου  2011 και  θα διαρκέσει έως και τις 22 Δεκεµβρίου  2011. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις απόψεις τους στο email anapt.agrot@pde.gov.gr.”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.