Σήμερα η προθεσμία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη…

Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υπαγωγή στις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο και από αύριο θα αρχίσουν να ενεργοποιούνται όλα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, με κίνδυνο οι οφειλέτες να αντιμετωπίσουν ακόμη και το φάσμα της κατάσχεσης μισθών και περιουσιακών στοιχείων.
Δεν αποκλείεται βεβαίως, κατά την πάγια πρακτική που ακολουθείται, να δοθεί μία ολιγοήμερη «σιωπηρή» παράταση.

Η ρύθμιση αφορά σε οφειλές οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2012.

Όπως υπενθυμίζει η «Ναυτεμπορική», έχει ήδη δοθεί εντολή να κατάσχεται το 25% του μισθού, της σύνταξης ή οποιουδήποτε άλλου βοηθήματος, για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών, αλλά και να ξεκινήσουν οι κατασχέσεις ενοικίων, αυτοκινήτων, τραπεζικών λογαριασμών, απαιτήσεων από αμοιβές τρίτων, απαιτήσεων πελατών από συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών-προμηθευτών, καθώς και να προχωρούν οι ελεγκτές σε άμεση είσπραξη πλειστηριασμάτων από τους συμβολαιογράφους και στον εντοπισμό συνυπόχρεων προσώπων.

Από την άλλη πλευρά, εάν το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος, από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών ζήτησε πρόσφατα να ασκείται άμεσα ποινική δίωξη κατά του οφειλέτη.

Όσον αφορά τις κατασχέσεις μισθών ή συντάξεων, δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι 1.000 ευρώ, μηνιαίως.

Αν όμως ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης που ο οφειλέτης λαμβάνει τα ανωτέρω από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομείναν ποσό από το σύνολό τους να μην είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.