Πρόστιμα σε τρεις ασφαλιστικές….

Πρόστιμα συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ επέβαλε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (ΓΓΚ) σε τρεις ασφαλιστικές εταιρείες, διότι, κάνοντας χρήση καταχρηστικών όρων, προέβησαν σε αυθαίρετες αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις νοσοκομειακής κάλυψης.Ειδικότερα, τα πρόστιμα επιβλήθηκαν στην «ΑΧΑ Ασφαλιστική» (700.000 ευρώ), στην «ING Ασφαλιστική» (700.000 ευρώ) και στην «Groupama Φοίνιξ Ασφαλιστική» (600.000 ευρώ).

Από την έρευνα που διεξήγαγε η διεύθυνση προστασίας της ΓΓΚ έπειτα και από καταγγελίες πολλών καταναλωτών, οι οποίοι κλήθηκαν να καταβάλουν ιδιαιτέρως αυξημένα ασφάλιστρα, διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω εταιρείες προέβησαν τα τελευταία έτη σε ετήσιες αυξήσεις ασφαλίστρων που άγγιζαν ή και υπερέβαιναν σε αρκετές περιπτώσεις το ποσοστό του 10% ή και 15 %.

Σύμφωνα με τη γενική γραμματεία, οι εταιρείες στήριζαν τις αυξήσεις αυτές σε γενικούς όρους ασφάλισης («ψιλά γράμματα»), οι οποίοι προέβλεπαν τη δυνατότητα μονομερούς αναπροσαρμογής δίχως όμως να την εξαρτούν πράγματι από ειδικά, καθορισμένα στη σύμβαση και εύλογα για τον καταναλωτή κριτήρια, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οπως αναφέρει η ΓΓΚ, σύμφωνα με τις επιταγές της διαφάνειας, οι συμβατικοί όροι που επιφυλάσσουν στην ασφαλιστική εταιρεία το δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς σε αύξηση του ασφαλίστρου πρέπει να διατυπώνονται κατά τρόπο ορθό, ορισμένο και σαφή ώστε να επιτρέπουν στον καταναλωτή να ελέγχει κάτω από ποιες προϋποθέσεις και σε ποια έκταση θα ακολουθήσει η αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου. Ωστόσο, οι όροι που χρησιμοποιούν οι παραπάνω εταιρείες για τη μονομερή αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου είναι αόριστοι.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.