Πρόσληψη χειριστών μηχανημάτων έργων

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο μηνών, ειδικότητας χειριστών μηχανημάτων έργων για τους καθαρισμούς χειμάρρων, διάνοιξη ζωνών πυρασφάλειας κλπ συναφών εργασιών, αποφάσισε η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας μέχρι και σήμερα Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011 με τα παρακάτω προβλεπόμενα δικαιολογητικά: 1. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών 2. Υπεύθυνη ήλωση Ν.1599/86, ότι δεν έχουν καταδικασθεί 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 4. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας 5. Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86, ότι δεν έχουν απασχοληθεί μέσα στο 12μηνο 6. Άδεια χειριστή μηχανημάτων (προωθητήρα ή / και διαμορφωτήρα)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.