Πρόσθετα περιοριστικά μέτρα αλιείας χελιού στην Ηλεία….

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας επιβλήθηκαν ειδικά – πρόσθετα περιοριστικά μέτρα για την αλιεία του χελιού (Anguilla anguilla) έτους 2012 σε ποτάμιους, λιμναίους, λιμνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους εσωτερικούς χώρους της Ηλείας, για λόγους ανασύστασης του αποθέματος και συγκεκριμένα:
1. Απελευθέρωση στη θάλασσα υποχρεωτικά, τουλάχιστον του 30% των ετήσιων αλιευμάτων χελιού, από τις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις των λιμνοθαλασσών.
2. Αναγόρευση απολύτως της αλιείας χελιών με βολκούς, για όλο το έτος εντός των λιμνοθαλασσών.
3. Αναγόρευση απολύτως για χρονικό διάστημα από 1ης Νοεμβρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2012 της διενέργειας αλιείας χελιού με κάθε μέσο και κάθε εργαλείο εντός των ποταμών και των δέλτα αυτών.
4. Αναγόρευση απολύτως της ερασιτεχνικής αλιείας χελιού στα εσωτερικά νερά, καθ΄ όλο το έτος.
5. Η αλιεία χελιών ανόδου επιτρέπεται μετά από χορήγηση σχετικής άδειας αλιείας γόνου χελιού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κατά προτεραιότητα από εγκλωβισμένους πληθυσμούς σε συστήματα άρδευσης και αποστράγγισης ή συστήματα του χαρακτηρίζονται από υψηλή φυσική θνησιμότητα των χελιών και μόνο με παράλληλη ενέργεια εμπλουτισμού που θα αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20% των συλλήψεων.
6. Προβλέπεται κατόπιν σχετικής άδειας η συλλογή χελιών ανόδου από
θέσεις χαμηλής ποιότητας και υψηλής θνησιμότητας και μεταφορά αυτών σε ευνοϊκά και ανοιχτά οικοσυστήματα για τις ανάγκες εμπλουτισμού του αποθέματος.
7. Για την αλιεία χελιού από επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος εσωτερικών υδάτων απαιτείται έκδοση ειδικής άδειας αλιείας.
Η απόφαση ισχύει μέχρι την λήξη του έτους 2012, και όχι πέραν της ημερομηνίας έκδοσης της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης για την θέσπιση των μέτρων προστασίας του χελιού στην Ελληνική Επικράτεια και τον καθορισμό συστήματος υλοποίησης και παρακολούθησης των εγκεκριμένων δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης Χελιού.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.