Προσλήψεις: 3.420 νέες θέσεις σε παιδικούς σταθμούς

paidiko

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις 3.420 νέες θέσεις σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς όλης της χώρας. Οι προκηρύξεις, μέσω ΑΣΕΠ, εκδίδονται σταδιακά. Αυτή την περίοδο έχουν δημοσιοποιηθεί 16 διαγωνισμοί σε ισάριθμους δήμους. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 11μηνη σύμβαση με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα για την «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

Δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: Νηπιαγωγοί, Βρεφονηπιοκόμοι, Βοηθοί Βρεφοκόμοι, Μάγειρες, Βοηθητικό Προσωπικό (κουζίνας), Καθαριστές, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένα προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ για τους Βρεφονηπιοκόμους, απολύτηριο ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ για τους Βοηθούς Βρεφοκόμους και πτυχίο ειδικότητας μαγειρικής τέχνης (ΙΕΚ ή ΤΕΕ) για τους Μάγειρες.

Για τους Καθαριστές και το Βοηθητικό Προσωπικό (κουζίνας) αρκεί το απολυτήριο Γυμνασίου. Η επιλογή του νέου προσωπικού θα γίνει με τις διαδικασίες ΑΣΕΠ, στη βάση οκτώ κριτηρίων. Αυτά είναι: Χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών και διάρκεια εμπειρίας. Για καθένα από τα κριτήρια αυτά υπάρχει συγκεκριμένη μοριοδότηση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν το σύνολο των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την τεκμηρίωση του κριτηρίου της εμπειρίας.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατία, η προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών. Σημειώστε ότι ενδεχόμενη διδακτική απασχόληση προηγούμενων ετών προσμετράται ως εμπειρία. Σε κάθε περίπτωση, η προϋπηρεσία -που γίνεται δεκτή είτε αποκτήθηκε στον δημόσιο είτε τον ιδιωτικό τομέα- θα πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο των θέσεων. Από τον κανόνα της «συνάφειας» εξαιρούνται οι απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για έντεκα μήνες τουλάχιστον με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης έως και 24 μήνες, που είναι το ανώτατο χρονικό όριο εργασίας που αναγνωρίζει ο νόμος για το εποχικό προσωπικό. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ειδική δισέλιδη αίτηση του ΑΣΕΠ «ΣΟΧ» για συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Οσοι περιλαμβάνονται στους αρχικούς πίνακες και δεν διοριστούν έχουν δικαίωμα ένστασης.

Δείτε εδώ την κατανομή των θέσεων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.