Προκήρυξη των θέσεων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Ήλιδας…

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της προκήρυξης των θέσεων για το Πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας, που υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος του Δήμου Ήλιδας κ. Βασίλειος Ζαχαρόπουλος προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις και διευκρινήσεις:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας με την υπ’ αριθμ. 287/2011 και την τροποποιητική αυτής 341/2011 απόφαση ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο υλοποιείται αποκλειστικά από κοινωνικούς φορείς, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες του Νομού. Ειδικότερα οι θέσεις που προβλέπονται για το Δήμο Ήλιδας για την Μ.Κ.Ο «ΑΡΩΓΗ» ανέρχονται στις 60.
Η ανακοίνωση της προκήρυξης στον Τύπο από την Μ.Κ.Ο. «ΑΡΩΓΗ» έγινε την Μεγάλη Πέμπτη 12/04/2012, όπου δίδονται πλήρως τα στοιχεία της προκήρυξης ανά ειδικότητα και υπηρεσία καθώς και οι όροι και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι βάσει της διαδικασίας. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την Τρίτη 17/04/2012 λήγει την Πέμπτη 26/04/2012.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα α)στα γραφεία των δικαιούχων εταιρειών , β)στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού» www.epanad.gov.gr, γ)στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr. Παράλληλα η προκήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ήλιδας www.amaliada.gr.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο προσωπικά, είτε από εξουσιοδοτημένο άτομο, είτε θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 26η Απριλίου 2012. Η παραλαβή και η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη των Μ.Κ.Ο. βάσει των κριτηρίων που ορίζει ο ΑΣΕΠ.
Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΔΕΝ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.
Στην προσπάθειά μας όμως να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας για την αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας και ενδεχόμενης παραπληροφόρησης ενημερώνουμε εκ νέου ότι έχουμε προβεί στη σύσταση τριών κέντρων βοήθειας για τη συμπλήρωση των αιτήσεων, κατά το χρονικό διάστημα που θα διαρκεί η προθεσμία υποβολής, όπου καταρτισμένο και ενημερωμένο προσωπικό θα δίνει τις απαραίτητες οδηγίες στους ενδιαφερόμενους. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει σημαντικά η συνδρομή και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας. Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ.
Τα σημεία όπου λειτουργούν τα υποστηρικτικά κέντρα είναι: 1) το πρώην Δημαρχείο Πηνείας στο Σιμόπουλο, 2) το κτίριο που στεγάζεται η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ήλιδας και 3) η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμαλιάδας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης και το φάκελο και από τα παραπάνω κέντρα, ενώ πληροφορίες θα δίδονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες.»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.