ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, ή πράξεις για τη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό

επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας, συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  και έχουν ως στόχο την τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόμων, στην πρόληψη της ανεργίας, ιδίως της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων, στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού και της παράτασης του επαγγελματικού βίου, καθώς και στην αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα υλοποιούνται από αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και άλλους κοινωνικούς φορείς σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, κυρίως Δήμους οι οποίοι ως συμπράττοντες φορείς απασχολούν τους εργαζόμενους σε δράσεις που στοχεύουν στην  βελτίωση του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των δήμων.

Η  «Ιρις  ΑΜΚΕ – Δίκτυο κοινωνικής οικονομίας» είναι τελικός δικαιούχος για την πρόσληψη 520 ανέργων στην Π.Ε. Ηλείας . Συμπράττει με τους δήμους Αρχαίας Ολυμπίας, Κρέστενας – Ανδρίτσαινας, Ζαχάρως, Πηνειού και Ηλιδας. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη στα γραφεία της ΙΡΙΣ ΑΜΚΕ με τη συμμετοχή του προέδρου της Εταιρείας, Βασίλη Αθανασόπουλου και στελεχών της ΙΡΙΣ, του δημάρχου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων κ. Σάκη Μπαλιούκου, των αντιδημάρχων των δήμων Ήλιδας Πέτρου Παπαδάτου, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων Γιάννη Δάγκαρη, Αρχαίας Ολυμπίας Πέτρου Γιαννακόπουλος, Πηνειού Διονύσιος Γεωργόπουλος και του στελέχους του δήμου Ζαχάρως, Ιωάννη Δρίλια. Συζητήθηκε ο συντονισμός των ενεργειών, ώστε να ανακοινωθεί η προκήρυξη σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ την Δευτέρα 2 Απριλίου 2012. Θέματα για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσει ο κάθε ωφελούμενος και οργανωτικά θέματα για την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων σε κάθε δήμο.

Ειδικότερα τα προγράμματα ανά δήμο περιλαμβάνουν:

 ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

 

Ενέργεια 1.1 Καθαρισμός τουριστικών δρόμων και δημοτικού οδικού δικτύου

Ενέργεια 1.2 Καθαρισμός μονοπατιών – Φύλαξη δασικών εκτάσεων

Ενέργεια 1.3 Καθαρισμός φρεατίων – συντήρηση δεξαμενών -συντήρηση δικτύου ύδρευσης

Ενέργεια 1.4 Καθαρισμός και Συντήρηση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων

Ενέργεια 1.5 Κατ΄ οίκον βοήθεια στο σπίτι σε ηλικιωμένους και διανομής διαφόρων ειδών, σε αναξιοπαθούντες και έχοντες ανάγκη.

Ενέργεια 1.6 Φυτεύσεις -Πότισμα σε γειτονιές και πλατείες -Εργασίες πρασίνου-συντήρηση δεντροφυτεύσεων.

Ενέργεια 1.7  Αποκατάσταση ζημιών – λακκουβών και μικρά τεχνικά έργα δημοτικού οδικού δικτύου- Οριζόντια και κάθετη σήμανση δημοτικού οδικού δικτύου

Ενέργεια 1.8 Έκτακτες ανάγκες  ΦΥΛΑΞΗ ΔΑΣΩΝ

 

ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

 

Ενέργεια 2.1 Συντήρηση –επέκταση θεματικών πάρκων

Ενέργεια 2.2 Καταγραφή – ψηφιοποίηση –Συντήρηση κατασκευών αρχιτεκτονικής αξίας

Ενέργεια 2.3 Συντήρηση υποδομών πυρόπληκτης ζώνης

Ενέργεια 2.4 Συντήρηση – μετατροπή  δημοτικών  κτιρίων – σχολικών  μονάδων που δεν λειτουργούν

 

ΥΠΟΕΡΓΟ ΖΑΧΑΡΩΣ

 

Ενέργεια 1 Καθαρισμός Ακτών

Ενέργεια 2. Καθαρισμός τουριστικών δρόμων –  Καθαρισμός παραλιακών δασικών εκτάσεων, αρχαιολογικών χώρων

Ενέργεια 3. Καθαρισμός ρεμάτων – φρεατίων

Ενέργεια 4. Καθαρισμός και Συντήρηση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων – αθλητικών εγκαταστάσεων  Ενέργεια 5. Εργασίες πρασίνου- Φυτεύσεις δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων- συντήρηση δεντροφυτεύσεων

Ενέργεια 6. Συντηρήσεις δημοτικών και σχολικών κτιρίων και παιδικών χαρών

Ενέργεια 7. Καθαρισμός δημοτικού οδικού δικτύου Επαρχιακό, διαδημοτικό οδικό δίκτυο

Ενέργεια 8.  Αποκατάσταση ζημιών – λακκουβών και μικρά τεχνικά έργα δημοτικού οδικού δικτύου- Οριζόντια και κάθετη σήμανση δημοτικού οδικού δικτύου

Ενέργεια 9. : Καθαρισμός – συντήρηση  δεξαμενών –συντήρηση δικτύου ύδρευσης

Ενέργεια 10.  Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συντήρηση δημοτικού- κοινοτικού φωτισμού

Ενέργεια 11.  Διάθεση χρησιμοποιημένων υλικών – κοινωνικό παντοπωλείο

 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΗΝΕΙΟΥ

 

ΔΡΑΣΗ 1. Καθαρισμός ρεμάτων

ΔΡΑΣΗ 2. Καθαρισμός πλατειών- κοινόχρηστων χώρων- αθλητικών εγκαταστάσεων

ΔΡΑΣΗ 3. Συντηρήσεις δημοτικών και σχολικών κτιρίων και παιδικών χαρών

ΔΡΑΣΗ 4. Καθαρισμός δημοτικού οδικού δικτύου-ανεξέλεγκτες χωματερές

ΔΡΑΣΗ 5. Αποκατάσταση ζημιών – λακκουβών και μικρά τεχνικά έργα δημοτικού οδικού δικτύου- Οριζόντια και κάθετη σήμανση δημοτικού οδικού δικτύου

ΔΡΑΣΗ 6. Καθαρισμός – συντήρηση  δεξαμενών –συντήρηση δικτύου ύδρευσης

ΔΡΑΣΗ 7. Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συντήρηση δημοτικού- κοινοτικού φωτισμού ΔΡΑΣΗ 8. Σχολικοί τροχονόμοι

 

ΥΠΟΕΡΓΟ HΛΙΔΑΣ

 

ΔΡΑΣΗ 1. Καθαρισμός μονοπατιών

ΔΡΑΣΗ 2. Καθαρισμός αρχαιολογικών χώρων

ΔΡΑΣΗ 3.  Αποκατάσταση ζημιών – λακκουβών και μικρά τεχνικά έργα δημοτικού οδικού δικτύου- Οριζόντια και κάθετη σήμανση δημοτικού οδικού δικτύου

ΔΡΑΣΗ 4. Καθαρισμός – συντήρηση  δεξαμενών –συντήρηση δικτύου ύδρευσης

ΔΡΑΣΗ 5. Πολιτική Προστασία -Φύλαξη περιαστικών δασών

ΔΡΑΣΗ 6. Πολιτισμός Στη δράση θα απασχοληθούν για ένα πεντάμηνο 6 εργαζόμενοι (διοικητικό προσωπικό)

ΔΡΑΣΗ 7. Υπηρεσίες κατ΄ οίκον βοήθειας στο σπίτι σε ηλικιωμένους

ΔΡΑΣΗ 8. Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για θέματα ανακύκλωσης

 

 

Ο συνολικός προυπολογισμός της πράξης ανερχεται στο 1.671.312,50 ΕΥΡΩ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»                          449.968,75      140 Θέσεις

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ»           321.406,25      100 Θέσεις

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ»                                             321.406,25      100 Θέσεις

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ»                                             385.687,50      120 Θέσεις

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ                                                  192.843,75        60  Θέσεις

 

Μετά την υπογραφή της ένταξης πράξης από τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος ΕΠΑΝΑΔ και την έγκριση από τον ΑΣΕΠ της ανακοίνωσης για την πρόσληψη των ωφελουμένων, η ΙΡΙΣ ΑΜΚΕ Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας και εκπρόσωποι των Δήμων, θα συνεδριάσουν αυτή την εβδομάδα προκειμένου να αποφασίσουν την ανακοίνωση της προκήρυξης για την πρόσληψη των ατόμων που έχουν εγκριθεί για το δήμο τους, δεδομένου ότι μεσολαβούν οι αργίες του Πάσχα (δεκαήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων).

 

Ο Δικαιούχος η ΙΡΙΣ ΑΜΚΕ Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας, προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εντός 10 ημερών από την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης ωφελουμένων. Το προσωπικό στη συνέχεια παραχωρείται στους δήμους για την υλοποίηση την δράσεων κοινωφελούς εργασίας.

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους, καλύπτονται από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ

Η διαδικασία των προσλήψεων θα γίνει με την εποπτεία και την έγκριση του ΑΣΕΠ.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΔΗΜΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ )
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΔΡΙΤΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ   ΖΑΧΑΡΩΣ  ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΥΝΟΛΑ
ΟΔΗΓΟΙ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

5

3

3

8

4

23

ΟΔΗΓΟΙ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

3

2

3

3

2

13

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (BOBCAT)

0

1

1

0

0

2

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ)

0

1

0

0

0

1

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (grader)

2

0

1

1

0

4

JCB  Άδεια μηχαν.-χειρ. μηχ. εκτέλεσης τεχνικών έργων, ομάδας Β΄ και τάξης τουλάχιστον Δ’

2

3

2

5

2

14

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

2

2

1

0

0

5

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ -ΠΕΤΡΑΣ)

1

5

1

3

0

10

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ)

8

13

4

12

4

41

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

0

4

1

1

0

6

 ΔΕ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

5

3

3

4

2

17

 ΔΕ – Ηλεκτρολόγοι

3

3

3

3

2

14

ΥΕ ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ– ΥΕ ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

0

2

0

5

3

10

ΠΕ -ΤΕ – ΔΕ Εργοδηγοί

3

2

0

0

2

7

ΠΕ -ΤΕ  Μηχανικοί ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

4

1

2

4

0

11

ΠΕ -ΤΕ  Δασολόγοι – ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ

3

3

1

0

1

8

ΠΕ – ΤΕ Γεωπόνοι 

1

4

1

0

0

6

 ΔΕ – ΥΕ  Εργάτες γενικών καθηκόντων

83

45

70

56

25

279

ΠΕ -ΔΕ – ΔΕ  Διοικητικό Οικονομικό 

15

3

3

5

8

34

  ΔΕ – ΥΕ Σχολικοι τροχονόμοι

0

0

0

10

0

10

ΠΕ-ΤΕ Κοινωνικοι  λειτουργοι

0

0

0

0

1

1

(ΠΕ ΤΕ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

0

0

0

0

2

2

ΠΕ – ΤΕ -ΔΕ Νοσηλευτες

 

 

 

 

2

2

ΣΥΝΟΛΑ  ΣΤΗΝ  ΗΛΕΙΑ

140

100

100

120

60

520

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και

να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά.  Κατάσταση ανέργου , Οικογενειακή κατάσταση, Οικογενειακό εισόδημα, Κατάσταση υγείας,  Εντοπιότητα:Περισσότερες διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλογής παρέχονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» και την αναλυτική προκήρυξη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που βαθμολογούνται, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στην αναλυτική προκήρυξη.

ΓΕΝΙΚΑ: Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας- Ταυτότητα ομογενούς – Άδεια διαμονής σε ισχύ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:Τίτλο σπουδών – Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες – απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Κατάσταση ανέργου , Οικογενειακή κατάσταση, Οικογενειακό εισόδημα, Κατάσταση υγείας, Εντοπιότητα (νομός Ηλείας).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Μιαούλη 1 Πύργος Τ.Κ. 27100, απευθύνοντάς την στον Δικαιούχο ΙΡΙΣ ΑΜΚΕ «Δίκτυο Κοινωνικής Εργασίας» (τηλ. επικοινωνίας: 2621026178). Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα  είναι δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Κατάταξη υποψηφίων

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά σε ενιαίο πίνακα με αναγραφή των κωδικών θέσεων που έχουν επιλέξει, με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια (Κατάσταση ανέργου, Οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.).

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Ο Δικαιούχος μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων προβαίνει στην αξιολόγησή τους και στη σύνταξη πινάκων αποκλειομένων, κατάταξης και προσληπτέων ωφελουμένων.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο  Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:       α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ΜΙΑΟΥΛΗ 1 στον Πύργο, και στους Δήμους · β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.iris-net.gr)· γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   της  ΙΡΙΣ ΑΜΚΕ «Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας» Αθανασόπουλος  Βασίλειος δήλωσε ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στο νομό Ηλείας. Τα προγράμματα αυτά θα συμβάλουν στην άμβλυνση προβλημάτων ανεργίας που πλήττουν την τοπική κοινωνία και θα υποστηρίξουν τους Δήμους στην υλοποίηση σημαντικών έργων κοινωφελούς χαρακτήρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Ηλείας. Τα μέλη – στελέχη της ΙΡΙΣ ΑΜΚΕ, για πάνω από έξι μήνες εργάζονται για την προετοιμασία του προγράμματος και την εκπόνηση των μελετών της κοινωφελούς εργασίας χωρίς να αμείβονται, δεδομένου ότι η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά μετά την υπογραφή της ένταξης της πράξης (20 Μαρτίου).

Το ίδιο βεβαίως πράττουν και τα στελέχη άλλων μη κερδοσκοπικών εταιρειών που θα υλοποιήσουν αντίστοιχα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στο νομό Ηλείας και αλλού στην Ελλάδα.

Ανεξάρτητα από τη σκοπιμότητα των πολιτικών απασχόλησης που δεν είναι δική μας υπόθεση, θεωρούμε ότι συμβάλουμε με εθελοντική μας προσφορά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης που πλήττει κυρίως τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τους νέους.

 

Οι προσλήψεις θα γίνουν με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ,  γεγονός που μας ικανοποιεί ως δικαιούχο του προγράμματος, ώστε η επιλογή των ωφελουμένων να γίνει με το δικαιότερο τρόπο και χωρίς υπόνοιες διαφόρων παρεμβάσεων από κομματικούς μηχανισμούς και τοπικούς παράγοντες.

Οι άνεργοι να συμπληρώσουν με ιδιαίτερη επιμέλεια την αίτησή τους και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  Τα στελέχη της ΙΡΙΣ ΑΜΚΕ αλλά και στελέχη των Δήμων, θα είναι στη διάθεσή τους να τους βοηθήσουν. Όσοι αδυνατούν να συμπληρώσουν την αίτηση μόνοι τους δεν είναι κακό να αναζητήσουν τη βοήθεια των συμπολιτών τους που έχουν εξοικειωθεί με τη συμπλήρωση αιτήσεων για προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   της  ΙΡΙΣ ΑΜΚΕ «Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας»

Αθανασόπουλος  Βασίλειος

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.