Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις…Τελευταία ελπίδα για τα καταστήματα !

Σε οικονομική ανάκαμψη ελπίζει ο εμπορικός κόσμος, ενόψει των χειμερινών εκπτώσεων, που ξεκινούν σήμερα και θα διαρκέσουν έως τα τέλη Φεβρουαρίου, εκφράζοντας, ταυτόχρονα, έντονη αγωνία για το τι μέλλει γενέσθαι στην αγορά, δεδομένου ότι ακόμα και οι προσφορές και οι προωθητικές ενέργειες της εορταστικής περιόδου, δεν στάθηκαν ικανές να ανακόψουν την πτωτική πορεία του τζίρου των περισσότερων επιχειρήσεων.

Ο εμπορικός κόσμος δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε σημαντικές εκπτώσεις και μειώσεις τιμών, που θα αγγίξουν και το 70%, σε μία προσπάθεια να αναζωπυρώσει το αγοραστικό ενδιαφέρον των καταναλωτών και να ρευστοποιήσει τα εμπορεύματά του. 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου ΕΣΕΕ απέστειλε πρόσφατα οδηγίες προς τις εμπορικές επιχειρήσεις και τους Εμπορικούς Συλλόγους μέλη της σε όλη τη χώρα, ζητώντας τους να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

– Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής όλων των ειδών που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου αυτά εκτίθενται.

– Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης. Εάν αναγραφεί ποσοστό, πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «50% έκπτωση»).

– Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.

– Εάν διαπιστωθεί παράβαση του νόμου ή παραπλάνηση των καταναλωτών, οι ποινές και τα πρόστιμα είναι βαρύτατα. Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου διώκονται ποινικά και τιμωρούνται με φυλάκιση, ενώ, επιπλέον, τους επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι ποσού ίσου με το 0,5% του ετησίου κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν, το οποίο, σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να αυξάνεται μέχρι το 3% του ετησίου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

– Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) μέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.