Πού μετακινούνται οι Δημοτικοί Αστυνομικοί – Οι υπηρεσίες

dimotikiastynomia_164794348

Σε τρεις Υπηρεσίες του Δημοσίου θα τοποθετηθούν τελικά οι δημοτικοί αστυνομικοί, ο κλάδος των οποίων καταργήθηκε κι έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, από 1 Οκτωβρίου 2013.

Τουλάχιστον η μεγάλη τους πλειοψηφία που συγκεντρώνει τα σχετικά μόρια που απαιτούνται για την απορρόφησή τους σε άλλο δημόσιο φορέα.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, θα τοποθετηθούν στη γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, στις νεοϊδρυθείσες -με το μεταναστευτικό κώδικα- Υπηρεσίες Ιθαγένειας “one stop shop” του υπουργείου Εσωτερικών (κάτι σαν ΚΕΠ για μετανάστες) και στις Υπηρεσίες Δίωξης του Παρεμπόριου του υπουργείου Ανάπτυξης.

Στην απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη διευκρινίζονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση του προγράμματος κινητικότητας και τη μετακίνηση των δημοτικών αστυνομικών στις νέες τους Υπηρεσίες.

Ειδικότερα:

1. Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης γνωστοποιεί στο Τριμελές Συμβούλιο τα αιτήματα των φορέων για την κάλυψη θέσεων που θα πληρωθούν από πρώην δημοτικούς αστυνομικούς.

2. Εντός δέκα ημερών το Τριμελές Συμβούλιο γνωμοδοτεί για τον αριθμό και τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων που θα μετακινηθούν στους φορείς υποδοχής.

3. Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης εκδίδει σχετική ανακοίνωση, βάσει της γνωμοδότησης του Τριμελούς Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται η σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής και ο αριθμός που θα διατεθεί σε κάθε φορέ.

4. Οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, καλούνται μέσα σε 15 μέρες να υποβάλουν αίτηση προτίμησης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

5. Εντός 10 ημερών από τη λήξη αυτής της προθεσμίας, οι φορείς υποδοχής θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξη των πινάκων συνδρομής κριτηρίων. Στη συνέχεια, αποστέλλουν τις αιτήσεις και στο ΑΣΕΠ, το οποίο προβαίνει στη μοριοδότηση των υπαλλήλων.

6. Εντός 15 ημερών από τη λήψη των πινάκων βαθμολογικής κατάταξης του ΑΣΕΠ, συνεδριάζουν τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων υποδοχής. Με βάση τα γενικά και ειδικά κριτήρια που έχουν
καθοριστεί από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ), γνωμοδοτούν και διαβιβάζουν τους πίνακες βαθμολογικής κατάταξης στο ΑΣΕΠ, το οποίο καταρτίζει ενιαίο πίνακα διάθεσης.

7. Εκδίδεται υπουργική απόφαση μετάταξης-μεταφοράς του φορέα υποδοχής, η οποία θα δημοσιευτεί στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε γραπτή δήλωσή του τόνισε: “Η ένταξη στο πρόγραμμα της κινητικότητας δεν οδηγεί κατ’ ανάγκη στην απόλυση. Πρωτίστως θα αξιοποιηθεί για να μετακινηθούν υπάλληλοι σε θέσεις από τις οποίες θα μπορούν να προσφέρουν περισσότερα στο Δημόσιο και κατά συνέπεια σε κάθε πολίτη.

Η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα στη διαδικασία, διασφαλίζεται από την εποπτεία και τον έλεγχο του ΑΣΕΠ”.
Βέβαια οι “κακές γλώσσες” σημειώνουν πως η Δημοτική Αστυνομία είχε ιδρυθεί επί δημαρχίας Ντόρας Μπακογιάννη, οπότε έγινε και η μεγάλη πλειοψηφία των προσλήψεων, αν και σε αρκετές περιπτώσεις με διαδικασία ΑΣΕΠ.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.