Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.025.877 άτομα….

ΣΤΟ 20,7% αυξήθηκε το ποσοστό της ανεργίας στο τέταρτο τρίμηνο του 2011, από 17,7% στο αντίστοιχο διάστημα του 2010. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ο αριθμός των ανέργων ανήλθε το τελευταίο τρίμηνο πέρυσι σε 1.025.877 άτομα. Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 313.812 (+44,1%) σε ένα έτος και κατά 16,8% σε σχέση με το γ’Α τρίμηνο του 2011. Οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν εργασία από 12 μήνες και άνω, ανεξάρτητα εάν είναι “νέοι” ή “παλαιοί” άνεργοι) αποτελούν πλέον το 54,6% του συνόλου των ανέργων, ενώ το ποσοστό των “νέων ανέργων” (όσοι εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση) ανέρχεται στο 24% του συνόλου. Σημειώνεται ότι το ποσοστό της ανεργίας ήταν 14,2% το δ’Α τρίμηνο του 2010 και αυξάνεται συνεχώς (15,9% το α’Α τρίμηνο 2011, 16,3% το β’Α τρίμηνο 2011 και 17,7% το γ’Α τρίμηνο 2011).

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (24,5%) είναι σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των ανδρών (17,8%), ενώ το υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-29 ετών (39,5%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 44,9%.

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (30,9%). Ακολουθούν τα άτομα που έχουν τελειώσει μερικές τάξεις του δημοτικού (28%) και οι απόφοιτοι ανώτερης τεχνολογικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (23,1%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (11,9%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (14,8%).

Από το σύνολο των ανέργων, το 90,8% αναζητούν εργασία ως μισθωτοί με πλήρη απασχόληση. Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 46,8% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 46,4% αναζητά πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση.

Ένα ποσοστό ανέργων (6,1%) απέρριψε, κατά τη διάρκεια του δ’Α τριμήνου του 2011, κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή:

α) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (29,1%),

β) δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (26%),

γ) δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (16,2%).

Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (25,2% έναντι 20,2%). Επίσης, το 72,8% των ξένων υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων, το οποίο είναι 51,7%.

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη Δυτική Μακεδονία (25%), στη Στερεά Ελλάδα (23,8%), στην Κεντρική Μακεδονία (22,8%) και στην Αττική (21,7%). Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο (11,9%) και στα Ιόνια Νησιά (13,9%).

Το δ’Α τρίμηνο 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.932.790 άτομα. Η απασχόληση μειώθηκε κατά 3,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 8,5% σε σχέση με το δ’Α τρίμηνο του 2010.

Το τελευταίο τρίμηνο πέρυσι, εξάλλου, βρήκαν απασχόληση 81.587 άτομα, τα οποία ήταν άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, 37.631 άτομα μετακινήθηκαν από τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό σε θέσεις απασχόλησης. Αντίθετα, 218.401 άτομα, τα οποία έναν χρόνο πριν ήταν απασχολούμενα, σήμερα είναι άνεργα και άλλα 98.594 άτομα που ήταν απασχολούμενα είναι πλέον οικονομικά μη ενεργά. Επιπλέον, 123.286 άτομα, που πριν από ένα έτος ανήκαν στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση αλλά είναι άνεργα.

Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 7,1% του συνόλου των απασχολουμένων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.