Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων

lekanopedio1412.jpg

Μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις για τα περισσότερα εντός σχεδίου οικόπεδα φέρνουν οι τελευταίες αλλαγές στις διατάξεις του νομοσχεδίου για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων.

Παράλληλα «χαμηλώνει» η τελική φορολογική επιβάρυνση για όλα τα εντός σχεδίου οικόπεδα με κατοικίες, τα οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές με χαμηλές αντικειμενικές αξίες και για τα αγροτεμάχια που έχουν πρόσβαση σε αγροτικούς δρόμους.

Με το τελευταίο σχέδιο έχουν επέλθει οριακές αλλαγές στους συντελεστές προσδιορισμού του φόρου για τις κατοικίες και τα λοιπά κτίσματα και σημαντικές αλλαγές στους συντελεστές για τα εντός σχεδίου οικόπεδα.

Ειδικότερα:

1 Για τις κατοικίες και τα λοιπά κτίσματα:

Μειώνονται οι Συντελεστές Ορόφου σε 1,03 από 1,04 για τον 4ο και τον 5ο όροφο, και σε 1,04 από 1,06 για τον 6ο όροφο και κάθε άλλο όροφο πάνω από τον 6ο όροφο.

Αυξάνεται από 1,02 σε 1,03 ο συντελεστής μονοκατοικίας.

Εισάγεται Συντελεστής Πρόσοψης 1,02 για κτίρια με μια πρόσοψη και 1,03 για περισσότερες από μία προσόψεις.

Ο Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων μειώνεται σε 0,4 από 0,5 ενώ ο ορισμός του ημιτελούς κτίσματος γίνεται πιο «ελαστικός» καθώς ημιτελές θεωρείται κάθε κτίσμα «κενό» χωρίς κανονική παροχή ρεύματος.

Αυξάνονται οι Συντελεστές Απομείωσης Επιφάνειας για κτίρια ειδικών χρήσεων με επιφάνειες πάνω από 1.500 τ.μ.

2 Για τα εντός σχεδίου οικόπεδα:

Αυξάνονται από 20 σε 25 τα κλιμάκια και αλλάζουν οι συντελεστές του φόρου.

Στα 10 πρώτα κλιμάκια, που αφορούν οικόπεδα πολύ χαμηλής αντικειμενικής αξίας, ο φόρος που προκύπτει είναι σημαντικά μειωμένος. Ενώ αρχικά σχεδιαζόταν φόρος με συντελεστή 0,4 ευρώ για οικόπεδα με αξία από 1 έως 20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, η νέα κλίμακα θα ξεκινά με φόρο 0,02 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για οικόπεδα με αξία έως 2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ο δεύτερος συντελεστής θα είναι 0,07 ευρώ για μοναδιαία αξία 2- 4 ευρώ/ τ.μ., ο τρίτος συντελεστής θα είναι 0,15 ευρώ για μοναδιαία αξία 4-6 ευρώ/τ.μ., ο τέταρτος συντελεστής είναι 0,25 για μοναδιαία αξία 6- 10 ευρώ/ τ.μ. Γενικά, επέρχονται μειώσεις στις τελικές φορολογικές επιβαρύνσεις για τα μικρής αξίας οικόπεδα.

Οι επιβαρύνσεις για πολλά οικόπεδα χαμηλής αντικειμενικής αξίας και για όλα τα οικόπεδα μεσαίας και μεγάλης αξίας, οι οποίες προκύπτουν από τα επόμενα 15 κλιμάκια φόρου της νέας κλίμακας, αυξάνονται σε σύγκριση με αυτές που προέκυπταν από την αρχική κλίμακα. Για τις πολύ ακριβές περιοχές ο ανώτατος συντελεστής δεν θα είναι 4 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, αλλά πενταπλάσιος, καθώς θα φθάνει τα 20 ευρώ ανά τ.μ.

Εισάγεται μειωτικός συντελεστής 0,7, που περιορίζει κατά 30% τη φορολογική επιβάρυνση κάθε οικοπέδου που περιλαμβάνει κτίσμα.

3 Για τα αγροτεμάχια και τις λοιπές εκτάσεις γης η κλίμακα υπολογισμού του φόρου παραμένει η ίδια, αλλάζει όμως ο συντελεστής πρόσοψης.

Ειδικότερα:

Για κάθε έκταση με πρόσοψη σε επαρχιακή οδό θα εφαρμόζεται Συντελεστής Πρόσοψης 1,1 αντί 1,2, δηλαδή η προσαύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης περιορίζεται σε 10% από 20%.

Για κάθε έκταση με πρόσοψη σε αγροτική οδό, δεν θα υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση κατά 20%, καθώς θα εφαρμόζεται συντελεστής 1.

Για τα αγροτεμάχια με πρόσοψη σε εθνικό δρόμο παραμένει ο συντελεστής 1,2.

Παραμένει ως έχει ο συντελεστής κατοικίας 5, με τον οποίο πενταπλασιάζεται ο φόρος για κάθε αγροτεμάχιο εντός του οποίου υπάρχει ακίνητο.

Πηγή: Ημερησία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.