Οι Έλληνες ψωνίζουμε στα τυφλά …..

Η πλειοψηφία των Ελλήνων καταναλωτών δεν γνωρίζει τα δικαιώματά του.
Αυτό προκύπτει από μεγάλη έρευνα που διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2012, σε δείγμα 1206 ατόμων, ηλικίας 19-55 ετών, πανελλαδικά με τη μέθοδο του δομημένου ερωτηματολογίου και των τηλεφωνικών….

συνεντεύξεων. Τα κύρια ευρήματα είναι τα εξής:

– Το 65% των Ελλήνων καταναλωτών ηλικίας 19 ως 55 ετών, δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές όταν αγοράζουν καταναλωτικά αγαθά, υπηρεσίες, τραπεζικά προϊόντα ή πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου.

– Υψηλότερος βαθμός ενδιαφέροντος για τα δικαιώματα των καταναλωτών υπάρχει στη δημογραφική ομάδα 19 -29 σε ποσοστό 92% οι οποίοι δήλωσαν ότι θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Στο σύνολο του δείγματος επίσης το ποσοστό παραμένει υψηλό και κυμαίνεται στο 81%.

– Το 58% των Ελλήνων καταναλωτών αντιλαμβάνεται ότι έχει λιγότερα δικαιώματα σε σχέση με τους υπόλοιπους ευρωπαίους πολίτες σε θέματα προστασίας των καταναλωτών.

– Το 78% των ερωτώμενων πιστεύει ότι το υφιστάμενο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές για την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή.

– Μόνο το 6% των ερωτώμενων έχουν απευθυνθεί σε εξειδικευμένους κρατικούς φορείς για υποστήριξη και βοήθεια σε σχέση με τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές.

– Μόνο το 13% των ερωτώμενων έχει απευθυνθεί σε κάποιο σύνδεσμο, ή ένωση καταναλωτών, για την διευθέτηση ενός προβλήματος που αντιμετώπισε με την αγορά ενός αγαθού.

– Το 23% των ερωτώμενων γνωρίζει το Παρατηρητήριο Τιμών.

– Το 58% των ερωτώμενων γνωρίζει και ένα ακόμη 14% έχει ακούσει για σχετικούς φορείς, κέντρα προστασίας καταναλωτών, άλλες ενώσεις και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

– Το 44% του δείγματος γνωρίζει αντίστοιχους κρατικούς φορείς και αρχές.

– Το 35% των ερωτώμενων θα ήταν διατεθειμένο να απευθυνθεί σε εξειδικευμένους φορείς για θέματα που αφορούν τα δικαιώματα και την προστασία των καταναλωτών

– Το 36% των ερωτώμενων έχει αντιμετωπίσει προβλήματα το τελευταίο έτος με την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών.

– Η πλειοψηφία των καταναλωτών σε ποσοστό 49% θα προσπαθούσε να διευθετήσει μόνη της το θέμα σε περίπτωση προβλήματος, το 37% θα απευθυνόταν σε μια ένωση ή σύνδεσμο καταναλωτών ή κάποιο αντίστοιχο μη κυβερνητικό φορέα, ένα ποσοστό 11% θα απευθύνονταν σε κάποιο φορέα του δημοσίου ή ανεξάρτητη αρχή και μόνο ένα 3% θα απευθύνονταν σε δικηγόρο.

– Το 0,5% των ερωτώμενων είναι ενεργό μέλος σε κάποιο σύνδεσμο ή ένωση καταναλωτών και μόνο ένα 6% συμμετέχει σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες διάφορων ενώσεων στα social media.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.