Ξεκινά σήμερα η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων της Alpha Bank

 Ξεκινά σήμερα η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων της Alpha Bank

Αρχίζει σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων της Alpha Bank στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών έως 550 εκατ. ευρώ και έκδοση και διάθεση έως και 1.250.000.000 νέων, κοινώ ν, ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της τράπεζας ονομαστικής αξίας 0,3 ευρώ η κάθε μία και τιμής διάθεσης 0,44 ευρώ ανά μετοχή (και ειδικότερα, για το ποσό έως 457,1 εκατ. ευρώ με την άσκηση δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 1,944456 νέες μετοχές προς μία παλαιά και δικαιώματος προεγγραφής, ενώ για το υπόλοιπο ποσό έως 92,9 εκατ. ευρώ με τη διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών από το διοικητικό συμβούλιο με ιδιωτική τοποθέτηση και περιορισμό των δικαιωμάτων προτίμησης). Για το μέρος της αύξησης με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης ύψους 457,1 εκατ. ευρώ υφίσταται εγγύηση κάλυψης.

Παράλληλα θα υπάρξει εισφορά ομολόγων κυριότητας του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και διάθεση νέων, κοινών, ονομαστικών άυλων μετά ψήφου μετοχών της τράπεζας ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμής διάθεσης 0,44 ευρώ ανά μετοχή, για το υπόλοιπο ποσό, χωρίς τη χορήγηση δικαιωμάτων προτίμησης ώστε να καλυφθούν οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας. Συνολικά θα εκδοθούν 10.388.636.364 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθ εσης 0,44 ευρώ για κάθε νέα μετοχή και θα αντληθούν κεφάλαια ύψους 4.571 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου που έχει ανακοινώσει η Alpha Bank, οι σημαντικότερες ημερομηνίες είναι οι εξής:

17/5/2013: Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης.

27/5/2013: Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης.

31/5/2013: Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής.

3/6/2013: Ανακοίνωση στο ΗΔΤ και στην ιστοσελίδα του ΧΑ για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών.

4/6/2013: Έγκριση από το δ.σ. του ΧΑ της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και των Warrants.

7/6/2013: Πίστωση από την ΕΧΑΕ των μετοχών και των Warrants στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο ΣΑΤ.

10/6/2013: Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών και των Warrants.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.