Νέα μείωση παρουσίασε το χρέος επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις τράπεζες τον Οκτώβριο.

Στις επιχειρήσεις η κατάσταση εμφάνισε οριακή βελτίωση καθώς τον μήνα αυτό καταγράφηκε μία καθαρή ροή χρηματοδότησης ύψους 225 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικής ροής 584 εκατ. ευρώ που είχε καταγραφεί το Σεπτέμβριο.
Έτσι, η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα σε σχέση με πέρυσι εμφάνισε τον Οκτώβριο μία μείωση κατά 0,4% έναντι μειώσεως 0,9% που είχε παρατηρηθεί τον προηγούμενο μήνα.

Η μεγαλύτερη αύξηση στη χρηματοδότηση σε σχέση με πέρυσι (κατά 12,4%) εμφανίζει ο κλάδος του ηλεκτρισμού – φωταερίου και έπεται αυτός των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (με 7,6%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη μείωση κατά 4,7% εμφανίζει η χρηματοδότηση της γεωργίας.

Το χρέος των νοικοκυριών σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια μειώθηκε στο τέλος Οκτωβρίου στα 113,9 δισ. ευρώ από 114,5 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου. Σε ετήσια βάση η χρηματοδότηση των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 5,7% έναντι μείωσης 5,1% τον Σεπτέμβριο.

Τη μεγαλύτερη υποχώρηση εμφανίζουν σε σχέση με πέρυσι (κατά 6,7%) οι χορηγήσεις καταναλωτικών δανείων με αποτέλεσμα το συνολικό τους υπόλοιπο να μειωθεί στα 33,4 δισ.ευρώ. Οι χορηγήσεις στεγαστικών δανείων εμφανίζουν σε σχέση με πέρυσι μείωση κατά 2,4% με αποτέλεσμα το ανεξόφλητο υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων να περιοριστεί στα 78,8 δισ. ευρώ.

Περαιτέρω μείωση εμφάνισε το χρέος επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις τράπεζες τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος το συνολικό υπόλοιπο των δανείων του ιδιωτικού τομέα στο τέλος Οκτωβρίου υποχώρησε στα 251,1 δισ. ευρώ έναντι 252,9 δισ. ευρω που ήταν στο τέλος Σεπτεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αρνητική καθαρή ροή ύψους 510 εκατ. ευρω τον Οκτώβριο, καθώς οι αποπληρωμές δανείων ξεπέρασαν τις νέες εκταμιεύσεις κατά το ποσό αυτό. Ωστόσο σε ετήσια βάση ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης τον Οκτώβριο παρέμεινε (αρνητικός πάντα) αμετάβλητος στα ίδια επίπεδα με αυτά του Οκτωβρίου (-2,2%).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.