Μονάδα εκτροφής βοοειδών μολυσμένη με φυματίωση

Μονάδα βοοτροφικής εκτροφής που λειτουργεί στο Κουρτέσι και αποτελείται από είκοσι δύο βοοειδή, μολυσμένη από την νόσο φυματίωση μετατάχθηκε από την κατηγορία Τ3 (επίσημα απαλλαγμένη από φυματίωση) στην κατηγορία Τ+ (θετική στη φυματίωση).
Επιβλήθηκε ειδική σήμανση (διάτρηση του δεξιού ωτός με το σχήμα Τ) των μολυσμένων αγελάδων και η υποχρεωτική σφαγή τους μέσα σε 30 ημέρες το αργότερο από τη γραπτή κοινοποίηση της απόφασης ιδιοκτήτη των ζώων και μόνο μετά από γραπτή άδεια του Κτηνιατρικού Κέντρου Βάρδας. Το κρέας των μολυσμένων ζώων θα δοθεί στην κατανάλωση κατόπιν κρεοσκοπικού ελέγχου.
Επίσης απαγορεύθηκε η είσοδος νέων βοοειδών στη μολυσμένη εκτροφή και η έξοδος από αυτή κάθε βοοειδούς, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Κτηνιατρικού Κέντρου Βάρδας.