Με νέο νομοθετικό καθεστώς θα λειτουργούν οι εισπρακτικές εταιρείες…..

Ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, Δημήτρης Σπυράκος υποστήριξε ότι ο νέος κανονισμός καθιερώνει συγκεκριμένους περιορισμούς και μηχανισμούς ελέγχου, που «ενισχύουν την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας και τον σεβασμό της προσωπικότητας των πολιτών από πρακτικές παρενόχλησης».

Με βάση το Μεσοπρόθεσμο, οι σημαντικότερες αλλαγές προβλέπουν:

1. Οι εταιρείες μπορούν να ξεκινούν τηλεφωνικές επικοινωνίες για να ενημερώνουν τον οφειλέτη για τη ληξιπρόθεσμη απαίτηση, μετά την πάροδο 10 ημερών από τη μέρα που κατέστη ληξιπρόθεσμη.

2. Οι εταιρείες μπορούν να επικοινωνούν μόνον από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 20:00 το βράδυ και μόνον σε εργάσιμες μέρες.

3. Η επικοινωνία θα καταγράφεται και θα διατηρείται για ένα έτος, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί τυχόν παράβαση, εφόσον υπάρχει καταγγελία. Το περιεχόμενο της καταγραφής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βάρος του οφειλέτη. Ο οφειλέτης ενημερώνεται για την καταγραφή και το σκοπό της.

3. Εντός 10 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, οι εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οφείλουν να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση στον οφειλέτη ή μετά από καταγγελία του οφειλέτη στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, κατάσταση με τα συναφή δεδομένα κίνησης των τηλεφωνικών συνδέσεων καθώς και τα αναγνωριστικά στοιχεία του κατόχου της τηλεφωνικής παροχής από την οποία πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία με τον οφειλέτη προκειμένου να ελεγχθεί καταγγελία για παραβίαση του νόμου.

5. Οι εταιρείες ενημέρωσης υποχρεούνται στην τήρηση ηλεκτρικού αρχείου τηλεφωνικών επικοινωνιών ενημέρωσης στις οποίες προβαίνουν προς τον οφειλέτη και να χορηγούν τα στοιχεία αυτά στον οφειλέτη ή στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, όταν τους ζητηθεί.

6. Οι διατάξεις για την προστασία των οφειλετών εφαρμόζονται όχι μόνο στις εταιρείες ενημέρωσης αλλά και στους ίδιους τους δανειστές (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) όταν προβαίνουν σε επαναλαμβανόμενη ενημέρωση.

7. Απαγορεύεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο να προχωρά σε ενημέρωση οφειλετών, πλην της εταιρείας ενημέρωσης που έχει εγγραφεί στο σχετικό μητρώο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να προβαίνει σε ενημέρωση οφειλετών.

8. Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου, δυνατότητα επιβολής κυρώσεων έχει και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μέχρι τις 2 Απριλίου του 2012, οι εταιρείες ενημέρωσης θα πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις 3, 4 και 5.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.