Μειώνονται έως και 40% οι αμοιβές των συμβολαιογράφων….

Τη μείωση από 30% έως 40% της αμοιβής που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι για τη σύνταξη συμβολαίων άνω των 120.000 ευρώ ανακοίνωσαν, με κοινή υπουργική απόφαση, οι υπουργοί Οικονομικών και Δικαιοσύνης.
 Για την κατάρτιση των πράξεων, το αντικείμενο των οποίων αποτιμάται σε χρήμα, ο συμβολαιογράφος εισπράττει πάγια αμοιβή 20 ευρώ και αναλογική αμοιβή, η οποία υπολογίζεται με βάση τη συνολική αξία που δηλώνεται στο συμβόλαιο ή τη μεγαλύτερη αξία που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, προσωρινά ή οριστικά. Το ποσοστό της αμοιβής αυτής, ανάλογα με το ύψος της αξίας του αντικειμένου της συναλλαγής, καθορίζεται ως εξής:
-Για ποσό έως 120.000,00 ευρώ σε ποσοστό 1%.
-Για ποσό από 120.000,01 έως 380.000,00 σε ποσοστό 0,70% (από 1%).
-Για ποσό από 380.000,01 έως 2.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,65% (από 0,95% για ποσό από 380.000,01 έως 1.000.000 ευρώ και 0,90% από 1.000.001,00 ευρώ έως 2.000.000,00 ευρώ).
-Για ποσό από 2.000.000,01 έως 5.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,55% (από 0,80%).
-Για ποσό από 5.000.000,01 έως 8.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,50% (από 0,70%).
-Για ποσό από 8.000.000,01 έως 10.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,40% (από 0,60%).
-Για ποσό από 10.000.000,01 έως 12.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,30% (από -,50%).
-Για ποσό από 12.000.000,01 έως 20.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,25%.
-Για ποσό από 20.000.000,01 και άνω σε ποσοστό 0,10%.
-Για το ποσό των συμβάσεων που υπερβαίνει την αξία των 20.000.000,01 ευρώ, επιτρέπεται, να συμφωνηθεί αμοιβή μικρότερη του 0,10%.
-Για κάθε πρόσθετο φύλλο των συμβολαιογραφικών πράξεων, για τις οποίες η αναλογική αμοιβή προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω κλιμάκια, το κόστος είναι 5 ευρώ (μείωση κατά 1 ευρώ), ενώ για κάθε φύλλο αντιγράφων το κόστος είναι 4 ευρώ (μείωση κατά 1 ευρώ).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.