Μέσω ΕΣΠΑ η επιδότηση γυναικών 18-64 ετών

gunaika-douleia

Ενισχύσεις έρχονται και για ενεργές γυναίκες ηλικίας 18 έως 64 ετών προκειμένου να ανοίξουν τη δική τους δουλειά, κάνοντας επιχείρηση ακόμη και μέσα στο σπίτι τους.

Πρόκειται για νέο κύκλο του προγράμματος του ΕΣΠΑ.

«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας». Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Ανάπτυξης, δικαιούχοι των επιδοτήσεων θα είναι γυναίκες 18 – 64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από την ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής :

Έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή

Έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή

Απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κ.λ.π.

Αυτοπαασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυμένες γυναίκες, των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυμένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α’ βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγων διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι γυναίκες που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να ανοίξουν οποιαδήποτε επιχείρηση θέλουν.

Εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες:

Μεταποίηση γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων.

Όσα επαγγέλματα απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης,

Όσοι υποψήφιοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημόσιας χρήσεως (TAXI), λεωφορείου ή φορτηγών δημοσίας χρήσεως,

Όσοι υποψήφιοι δημιουργούν επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης , αναψυκτήρια, κ.α.) ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή αυτών, πλανόδιες επιχειρήσεις, κυλικεία σχολείων., οργανισμών κ.λ.π. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσής τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού,

Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), φορείς του δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών του Άρθρου 194 του Ν. 3852/2010, επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης) κάθε τύπου πρακτόρευση.

Οι προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν από τους δικαιούχους της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να έχουν συσταθεί μετά από συγκεκριμένα χρονικό διάστημα, το οποίο θα καθοριστεί στο πρόγραμμα και έως την ημερομηνία που θα οριστεί στην απόφαση ένταξης,

Να διαθέτουν μόνο επιλέξιμο ΚΑΔ

Να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια,

Να λειτουργούν νόμιμα.

Οι γυναίκες που είναι δικαιούχοι των ενισχύσεων θα πρέπει να έχουν το 51% εφόσον συστήσουν προσωπικές εταιρείες ή αστικούς συνεταιρισμούς ή κοινωνικές επιχειρήσεις.

Επιλέξιμα είναι τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από τους δικαιούχους της δράσης για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στους επιλέξιμους ΚΑΔ, και τη μορφή:

Νέων ατομικών επιχειρήσεων

Νέων ατομικών επιχειρήσεων κατ’ οίκον,

Νέων προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. στην οποία οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως το ομόρρυθμο μέλος της) ή κεφαλαιουχικών εταιρειών (αποκλειστικά Ε.Π.Ε.), στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι δικαιούχοι ως εταίροι σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένα δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά),

Νέων κοινωνικών επιχειρήσεων, στις οποίες οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως μέλη σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.