Θετικές εξελίξεις που αφορούν το λιμάνι Κατακόλου….

Υπάρχουν δύο νέες θετικές εξελίξεις που αφορούν τη βελτίωση των υποδομών και την ανάπτυξη του λιμένος Κατακόλου, όπως άλλωστε είχε ανακοινώσει και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Χαράλαμπος Καφύρας σε πρόσφατη συνέντευξη του.
Η πρώτη αφορά τις ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ του Λιμενικού Ταμείου Κατακόλου που έχουν σχέση:
A. Με την Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
B. Με την Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΠ ΔΕΠΙΝ στον άξονα προτεραιότητας «Υποδομές & υπηρεσίες προσπελασιμότητας ΔΕ» για το έργο: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΩΛΟΥ: A΄ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ,Β΄ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ».
Οι αποφάσεις αυτές του Λιμενικού Ταμείου ήταν απολύτως απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών βελτίωσης των λιμενικών έργων στο Κατάκολο.
Η δεύτερη αφορά την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης από την Επιτροπή αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής του Περ/κού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην συνεδρίαση της την Παρασκευή 16/03/12 στην Πάτρα, για το προαναφερόμενο έργο.
Στη συνέχεια θα υποβληθεί πρόταση στο ΕΠ ΔΕΠΙΝ στον άξονα προτεραιότητας «Υποδομές & υπηρεσίες προσπελασιμότητας ΔΕ» με προϋπολογισμό 7.000.000€
Τα έργα αφορούν:
Επέκταση παραλιακού κρηπιδώματος μπροστά από τα καταστήματα.
Επέκταση προσήνεμου μώλου.
Επέκταση κεντρικού προβλήτα με κατασκευή νησίδας παραβολής.
Το έργο βρίσκεται σε φάση μεγάλης ωριμότητας διότι είναι έτοιμη η μελέτη για την επέκταση του παραλιακού κρηπιδώματος μπροστά από τα καταστήματα.
οι άλλες απαιτούμενες μελέτες θα εκπονηθούν άμεσα αφού η διαδικασία ανάθεσης για την εκπόνηση τους βρίσκεται σε τελικό στάδιο και θα είναι και αυτές έτοιμες εντός του καλοκαιριού.
Οι μελέτες αυτές περιλαμβάνουν :
Μελέτη επέκτασης του Προσήνεμου Μώλου του λιμένα κατά 150μ. περίπου
Προμελέτη για την κατασκευή νέας θέσης εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων μήκους άνω των 300μ., με κατασκευή νησίδας πρόσδεσης επί πασσάλων, μεταλλικής πεζογέφυρας και διαδρόμου προσπέλασης. Η νέα εγκατάσταση προβλέπεται να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο κρουαζιερόπλοια που θα παραβάλλουν αμφίπλευρα στη νέα προβλήτα.
Προμελέτη εκβάθυνσης και επέκτασης της υφιστάμενης λιμενολεκάνης και προμελέτη θωράκισης παραλιακών κρηπιδωμάτων.
Μελέτη συμπληρωματικών εργασιών στην κεντρική προβλήτα, που περιλαμβάνουν την κατασκευή νέας νησίδας παραβολής και μεταλλικής πεζογέφυρας προς περαιτέρω επέκταση της βόρειας πλευράς της εν λόγω προβλήτας.
Υποστηρικτικά, θα ανορυχθούν δειγματοληπτικές περιστροφικές γεωτρήσεις συνολικού βάθους 170μ. Οι θέσεις ανόρυξης θα υποδειχθούν από την Προϊστάμενη Αρχή (Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας), σύμφωνα με την προκαταρκτική μελέτη λιμενικών έργων. Θα εκτελεστεί πλήρες πρόγραμμα εργαστηριακών δοκιμών και θα συνταχθεί τεύχος παρουσίασης ερευνών.
Eπίσης θα συνταχθεί φάκελος ΜΠΕ για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων στα προτεινόμενα έργα.
Οι προαναφερόμενες μελέτες έχουν κόστος 430.000€ και χρηματοδοτούνται με 330.000€ από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και τα υπόλοιπα 100.000€ θα διατεθούν από τον Δήμο και το Λιμενικό Ταμείο.
Επισημαίνουμε επίσης ότι με την ΑΠ 770/24.2.2012 απόφαση του κ. Περιφερειάρχη εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ –ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ –ΚΑΤΑΚΩΛΟ» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ 2007-2013 με προϋπολογισμό 10.898.840 €, προκειμένου να γίνεται απευθείας σύνδεση του λιμανιού Κατακώλου με την Εθνική οδό και τον βορειοδυτικό άξονα.
΄Ηδη, για την ωρίμανση του έργου, έχει προκηρυχθεί η μελέτη ανάθεσης συμπληρωματικών μελετών με προϋπολογισμό 328.640€ και η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στις 9/4/2012.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.