Θέλεις να ψηφίσεις για νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ; Παρακαλώ, 2 ευρώ…!

Οριστικοποιήθηκαν οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν στο ΠΑΣΟΚ τις επόμενες ημέρες, μέχρι την 18η Μαρτίου που θα γίνει η εκλογή του νέου προέδρου.Όπως και την άλλη φορά θα ισχύσουν όσα συνέβησαν με την εκλογή του Γώργου Παπανδρέου.

Στα πιο σημαντικά:

1. Η πληρωμή θα είναι 2 ευρώ.

2. Η εγγραφή νέων Μελών και Φίλων γίνεται με τη συμπλήρωση αίτησης εγγραφής επί της οποίας θα αποτυπώνεται η φράση: «Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού τα Μέλη και οι Φίλοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δε συμμετέχουν σε άλλο πολιτικό κόμμα και αποδέχονται τις αρχές και τους στόχους του Κινήματος».

3. Τα Μητρώα Μελών και Φίλων, συσχετισμένα με τους Εκλογικούς Καταλόγους του Υπουργείου Εσωτερικών και τον εθνικό εκλογικό αριθμό, θα αποτελέσουν ανά ΝΕ τη βάση των εκλογικών καταλόγων, οι οποίοι θα παραδοθούν, μέσω ΝΕΕ, στις ΕΕ των ΕΚ.

 

4. Η εκλογική διαδικασία θα υποστηριχθεί:
(α) με χειρόγραφο σύστημα πιστοποιημένων εντύπων της Ε.ΚΑ.Π.
(β) με δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά Νομό ή Περιφέρεια ή Δήμο Μητροπολιτικών Συγκροτημάτων ή Περιφερειών.
5. Απαραίτητα έγγραφα συμμετοχής στην ψηφοφορία
Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν:
–      οι έλληνες πολίτες με την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο τους,
–  οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το διαβατήριο, και
–      οι μετανάστες με την άδεια παραμονής.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗ
Θέμα: «Εκλογή Προέδρου του Κινήματος
Συντρόφισσες και σύντροφοι,
Σύμφωνα με την απόφαση της 12ης Συνόδου του Εθνικού Συμβουλίου (14 -15 Ιανουαρίου 2012) μετά από εισήγηση του Προέδρου και του Πολιτικού Συμβουλίου, ορίσθηκε η 18η Μαρτίου 2012, ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Κινήματος, κατά το άρθρο 41 του Καταστατικού.
Η διαδικασία για την εκλογή Προέδρου είναι μια κορυφαία πολιτική διαδικασία, μια ιδιαίτερη στιγμή πραγμάτωσης της δημοκρατίας.
Είναι μια εξαιρετικά σημαντική πολιτική στιγμή για την ανανέωση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των Μελών και των Φίλων μας, αλλά και για την ίδια την  κοινωνία στην οποία απευθυνόμαστε.
Δεν είναι απλά μια ακόμα εσωκομματική διαδικασία.
Είναι μια διεργασία μέσα από την οποία, με κριτική στάση, οφείλουμε να αποδείξουμε ότι πέρα από πρόσωπα και μηχανισμούς, ξέρουμε σε κρίσιμες ώρες να υπερασπιζόμαστε όχι μόνο τον κομματικό φορέα μας, αλλά και την ίδια την δημοκρατική παράταξη.
Τα δύο τελευταία χρόνια, κάτω από συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας, που μας επέβαλαν τα χρέη μας, οι δανειστές και οι διεθνείς αγορές, καταφέραμε ν’ αποτρέψουμε μια επώδυνη πτώχευση.
Γνωρίζουμε ότι οι αιτίες είναι πολλές και διαχρονικές, όπως ξέρουμε ότι η διαχείριση της κρίσης επέφερε στερήσεις, μέσα από πολιτικές ξένες προς την ιστορική πορεία μας και τις ιδεολογικές αρχές μας, συγκρουόμενες με τις προσδοκίες της ίδιας της λαϊκής βάσης μας.
Παρόλα αυτά και ενώ η δεξιά επί δυο χρόνια με ανεύθυνες πρακτικές επιχειρούσε να συγκαλύψει τις εγκληματικές ευθύνες της διακυβέρνησής της για το διπλασιασμό του χρέους, καταφέραμε να διαφυλάξουμε τη χώρα από τη χρεοκοπία, με διαγραφή χρεών μέσα από νέο χαμηλότοκο δανεισμό.
Σ’ αυτήν τη δύσκολη πορεία, ο Πρόεδρος του Κινήματος Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος πρότεινε και επέβαλε τελικά μηχανισμούς διάσωσης μέσα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πήρε την πρωτοβουλία συγκρότησης Κυβέρνησης Εθνικής Συνευθύνης, αποχωρώντας από την Πρωθυπουργία και κινώντας παράλληλα τις διαδικασίες ανάδειξης νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
Αμέσως μετά την Εθνική Συνδιάσκεψη που θα διεξαχθεί 10 και 11 Μαρτίου για τη διαμόρφωση προγραμματικών θέσεων, καλούμαστε να αναδείξουμε, με την ενεργή και υπεύθυνη συμμετοχή μας, το νέο ηγέτη του Κινήματος.
Με την εύρυθμη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και την ομαλή ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών, πρέπει να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια και το αδιαμφισβήτητο του εκλογικού αποτελέσματος.
Η παρούσα εγκύκλιος ρυθμίζει τα βασικά θέματα της εκλογής, ενώ η σχετική Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΚΑΠ και ο Κανονισμός Εφορευτικών Επιτροπών, θα εξειδικεύσουν περαιτέρω τα ζητήματα των διαδικασιών.
1. Επιτροπή Καταστατικού και Πιστοποίησης (Ε.ΚΑ.Π.)
Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Καταστατικού και το άρθρο 17 του Κανονισμού Λειτουργίας της, η Ε.ΚΑ.Π. είναι υπεύθυνη για την ενότητα των διαδικασιών και την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων.
Η Ε.ΚΑ.Π. είναι επίσης αρμόδια να αποφασίζει δεσμευτικά για κάθε θέμα ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του Καταστατικού. ‘Oλες οι διαδικασίες θα διεξαχθούν βάσει των Κατευθυντήριων Οδηγιών της ΕΚΑΠ.
Η πετυχημένη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου του 2007 αποτελεί εγγύηση για την ομαλή διεκπεραίωση της νέας διαδικασίας.
2. Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ( ΚΕΕ )
Με απόφαση του Π.Σ. (02.03.12) δημιουργήθηκε Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, έργο της οποίας είναι η συγκρότηση Νομαρχιακών Εκλογικών Επιτροπών (ΝΕΕ) και  σε συνεργασία μ’ αυτές, η συγκρότηση Εφορευτικών Επιτροπών σε όλα τα Εκλογικά Κέντρα.
Η ΚΕΕ θα κινητοποιήσει την Οργάνωση του Κινήματος και θα διατάξει κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα όλα τα μέλη του ΕΣ και των Περιφερειακών Επιτροπών, για τον άριστο συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών.
Το Τμήμα Μητρώου και το Τμήμα Πληροφορικής, Νέων Τεχνολογιών και Διαδικτύου λειτουργούν από σήμερα υπό την εποπτεία της Ε.ΚΑ.Π..
3. Ημέρα εκλογής – Ώρα ψηφοφορίας
Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής καθορίζεται η Κυριακή 18 Μαρτίου 2012 και ώρες ψηφοφορίας από 09.00 έως 17.00.
4. Εκλογικά Κέντρα
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων.
Η επιλογή των χώρων των Εκλογικών Κέντρων (ΕΚ) αποτελεί ευθύνη των ΝΕΕ.
Σε κάθε ΕΚ, μπορούν να υπάρχουν περισσότερες από μια Κάλπες, αναλόγως των εκτιμήσεων των ΝΕΕ.
Ο κατάλογος των ΕΚ και των Καλπών υποβάλλονται στην ΚΕΕ και την ΕΚΑΠ για πιστοποίηση.
Η χρησιμοποίηση μη πιστοποιημένων ΕΚ ή καλπών δεν επιτρέπεται.
5. Εφορευτικές Επιτροπές
Με ευθύνη των ΝΕΕ συγκροτούνται ανά Εκλογικό Κέντρο επταμελείς Εφορευτικές Επιτροπές (ΕΕ) οι οποίες αποτελούνται η κάθε μια από έξη (6) μέλη των ΣΕ των ΤΟ του Δήμου, υπό την προεδρία μέλους της ΝΕΕ και με τη συμμετοχή εκπροσώπων των υποψηφίων ως παρατηρητών.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να ορίζει έναν εκπρόσωπό του σε κάθε εφορευτική επιτροπή εκλογικού κέντρου.
Όπου υπάρχουν δυσλειτουργίες, την ευθύνη συγκρότησης των ΕΕ αναλαμβάνει η ΚΕΕ σε συνεννόηση με τις ΝΕΕ.
Οι ΝΕΕ κοινοποιούν τα πλήρη στοιχεία των ΕΕ στην ΚΕΕ και την Ε.ΚΑ.Π. για πιστοποίηση.
Τυχόν ενστάσεις για τη συγκρότηση των ΕΕ εξετάζονται από την Ε.ΚΑ.Π..
Η ΝΕΕ είναι υπεύθυνη και για τις επιμέρους Εφορευτικές Επιτροπές Κάλπης (ΕΕΚ) όταν πρόκειται να στηθούν περισσότερες από τρεις κάλπες ανά ΕΚ.
6. Μητρώα Μελών και Φίλων
Τα Μητρώα Μελών και Φίλων πιστοποιούνται και κλείνουν την 5η Μαρτίου.
Τα Μητρώα ανοίγουν πάλι την Κυριακή 18 Μαρτίου, κατά τις ώρες ψηφοφορίας (09.00 – 17.00) προκειμένου να εγγραφούν και να ψηφίσουν νέα μέλη και φίλοι, στα πλαίσια της «ανοιχτής διαδικασίας», όπως ακριβώς έγινε και το 2007.
Η εγγραφή νέων Μελών και Φίλων γίνεται με τη συμπλήρωση αίτησης εγγραφής επί της οποίας θα αποτυπώνεται η φράση: «Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού τα Μέλη και οι Φίλοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δε συμμετέχουν σε άλλο πολιτικό κόμμα και αποδέχονται τις αρχές και τους στόχους του Κινήματος».
7.Εκλογικοί Κατάλογοι
Τα Μητρώα Μελών και Φίλων, συσχετισμένα με τους Εκλογικούς Καταλόγους του Υπουργείου Εσωτερικών και τον εθνικό εκλογικό αριθμό, θα αποτελέσουν ανά ΝΕ τη βάση των εκλογικών καταλόγων, οι οποίοι θα παραδοθούν, μέσω ΝΕΕ, στις ΕΕ των ΕΚ.
8. Διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας
Η εκλογική διαδικασία θα υποστηριχθεί:
(α) με χειρόγραφο σύστημα πιστοποιημένων εντύπων της Ε.ΚΑ.Π.
(β) με δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά Νομό ή Περιφέρεια ή Δήμο Μητροπολιτικών Συγκροτημάτων ή Περιφερειών.
9.Απαραίτητα έγγραφα συμμετοχής στην ψηφοφορία
Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν:
–      οι έλληνες πολίτες με την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο τους,
–     οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το διαβατήριο, και
–     οι μετανάστες με την άδεια παραμονής.
10.Οικονομικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Όλοι οι ψηφοφόροι, προκειμένου να ψηφίσουν στην εκλογή της 18ης Μαρτίου, θα καταβάλλουν το ποσό των 2 ευρώ σε καθορισμένο μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.
11. Ενστάσεις
Ενστάσεις κατά των εκλογικών διαδικασιών, την ημέρα της ψηφοφορίας, υποβάλλονται πρωτοβάθμια στην Εφορευτική Επιτροπή του Εκλογικού Κέντρου και δευτεροβάθμια στην Ε.ΚΑ.Π..
Η Ε.ΚΑ.Π., με ειδική αναφορά στην κατευθυντήρια οδηγία και στον κανονισμό ψηφοφορίας, θα εξειδικεύσει την εφαρμογή των διαδικασιών στις Οργανώσεις του Εξωτερικού (Ελληνισμός της Διασποράς).
Συντρόφισσες και σύντροφοι,
Όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που συμμετέχουμε στα όργανα του Κινήματος, σε όλα τα επίπεδα, καλούμαστε να πρωτοστατήσουμε με την ενεργή συμμετοχή μας στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος.
Όποιες κι αν είναι οι δυσκολίες, οφείλουμε να προστατεύσουμε με ευθύνη και δημοκρατική συμπεριφορά τις διαδικασίες εκλογής Προέδρου, τιμώντας τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη και την ιστορία της.
Η κινητοποίηση όλων, ακόμα και εκείνων που για διάφορους λόγους έχουν μειωμένη συμμετοχή στις δραστηριότητες της Οργάνωσης, είναι βασική υποχρέωσή μας.
Λίγο μετά την εκλογή Προέδρου, θα βρεθούμε όλοι μαζί μπροστά στις επερχόμενες εθνικές εκλογές, στις οποίες ενωμένοι θα δώσουμε για μια ακόμα φορά  τη μάχη για  τη δημοκρατική παράταξη.
Η συμβολή όλων μας στην διεξαγωγή της εκλογής Προέδρου αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή πορεία του Κινήματος προς τις εθνικές εκλογές.
Καλούμαστε, όλα τα Μέλη και οι Φίλοι, να συμμετάσχουμε μαζικά στην ψηφοφορία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.