Η κρίση «χτυπά» την έρευνα και την ανάπτυξη

 Η κρίση «χτυπά» την έρευνα και την ανάπτυξη

Μειώνονται παρά αυξάνονται τα κονδύλια για έρευνα και ανάπτυξη αν και η χώρα μας έχει αναλάβει τη δέσμευση στα πλαίσια της πολιτικής «Ευρώπη 2020» σχεδόν να τα τετραπλασιάσει.

Η Ελλάδα θα έπρεπε να αυξήσει τις ακαθάριστες εγχώριες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη από 1,3 δισ. ευρώ το 2011 σε 4,9 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) μέχρι το 2020.

Λόγω του αρνητικού οικονομικού κλίματος και του γεγονότος ότι η ύφεση είναι χειρότερη από το αναμενόμενο, αναπόφευκτα επηρεάζεται η επίτευξη του στόχου. Οι επενδύσεις του ιδιωτικού τ ομέα υποχωρούν, ενώ και η μείωση των δημοσίων δαπανών επηρεάζει την ικανότητα του Δημοσίου να χορήγει χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη.

Έτσι, ο στόχος της πραγματοποίησης τεχνολογικών επενδύσεων ίσων προς το 2% του ΑΕΠ έως το 2020 είναι υπερβολικά φιλόδοξος και εξετάζεται ήδη η αναθεώρησή του, ώστε να ανταποκρίνεται περισσότερο στις τρέχουσες τάσεις και στις οικονομικές προοπτικές.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.