Εφαρμογή των κανόνων τηλεπικοινωνίας ζητεί η Κομισιόν

Να εφαρμόσουν τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες ζητά από την Ελλάδα και 15 κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προειδοποιώντας με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η Κομισιον απέστειλε επιστολή αιτιολογημένης γνώμης σε δεκαέξι κράτη μέλη που δεν έχουν ενσωματώσει πλήρως στην εθνική νομοθεσία τους νέους κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες, έξι μήνες μετά την παρέλευση της σχετικής καταληκτικής ημερομηνίας (25 M αΐου 2011).

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η μερική μεταφορά των ευρωπαϊκών κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες περιορίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών στις εν λόγω 16 χώρες, διότι με τους νέους κανόνες, οι πελάτες στην ΕΕ αποκτούν νέα δικαιώματα όσον αφορά τη σταθερή τηλεφωνία, τις κινητές υπηρεσίες και την πρόσβαση στο διαδίκτυο (π.χ. το δικαίωμα αλλαγής τηλεπικοινωνιακού φορέα εκμετάλλευσης αυθημερόν χωρίς αλλαγή του τηλεφωνικού αριθμού και το δικαίωμα σαφούς πληροφόρησης ως προς τις πρακτικές διαχείρισης της κίνησης δεδομένων που χρησιμοποιούν οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών).

Τα κράτη μέλη που δεν έχουν μεταφέρει πλήρως τη νέα νομοθεσία κινδυνεύουν να παραπεμφθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς και να τους επιβληθούν πιθανές οικονομικές κυρώσεις. Tα 16 κράτη μέλη είναι η Ελλάδα, η Aυστρία, το Bέλγιο, η Bουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Iταλία, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Ισπανία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.