Ενημέρωση για τον κόκκινο ρυγχωτό κάνθαρο των φοινικοειδών

Σε σχέση με τον κόκκινος ρυγχωτό κάνθαρο, έντομο που προσβάλει τα φοινικοειδή, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας κ. Χαράλαμπου Καφύρα, ορίστηκαν τα κάτωθι:
Α. Οριοθετήθηκε ως μολυσμένη ζώνη, από το έντομο Rhynchophorus ferrugineus η γεωγραφική περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, η οποία περιλαμβάνει όλα τα ευπαθή φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα που προκαλεί ο εν λόγω οργανισμός και, ενδεχομένως, όλα τα ευπαθή φυτά που ανήκουν στην ίδια παρτίδα κατά την στιγμή της φύτευσης
Στην παραπανω μολυσμένη Ζώνη οι κάτοχοι των προσβεβλημένων φυτών θα πρέπει:
1. Να γνωστοποιούν άμεσα στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και στους οικείους Δήμους κάθε περιστατικό προσβολής
2. Να εφαρμόζουν τις εντολές των αρμοδίων φυτοϋγειονομικών ελεγκτών, οι οποίοι θα υποδεικνύουν την καταλληλότερη μέθοδο που αρμόζει να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση (καταστροφή, μηχανική εξυγίανση των προσβεβλημένων φυτών, κατάλληλη αγωγή κ.λ.π.)
3. Όλοι οι χειρισμοί θα πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η διασπορά των εντόμων στον περιβάλλοντα χώρο αφού τυχόν λάθος χειρισμοί αποτελούν κίνδυνο διασποράς του εντόμου σε άλλους υγιείς φοίνικες της ευρύτερης περιοχής. Πάντα κατά τη διαδικασία οποιασδήποτε μεταχείρισης, θα πρέπει να συλλέγονται όλες οι μορφές εντόμων (ενήλικά, κουκούλια, προνύμφες) που έχουν διασπαρθεί και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την Φυτοϋγειονομική Νομοθεσία.
Β. Η διακίνηση των φοινικοειδών θα γίνεται μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής αφού ακολουθηθεί η διαδικασία:
α. τα φυτά να είναι για δύο έτη πριν την μετακίνησή τους τοποθετημένα σε χώρο με πλήρη φυσική προστασία (δικτυοκήπια με οπές μικρότερες από 1mm, με διπλές εισόδους και φερομονικές παγίδες)
β κατά τις επίσημες επιθεωρήσεις που θα διενεργούνται τουλάχιστον κάθε 3 μήνες να μην έχουν παρατηρηθεί ενδείξεις παρουσίας του εντόμου και
γ. να συνοδεύονται απαραίτητα από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.
Γ. Απαγορεύεται η τοποθέτηση παγίδων σε περιοχές όπου δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα η παρουσία του Rhynchophorus ferrugineus «κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος των φοινικοειδών», επειδή προσελκύουν το έντομο.
Πληροφορίες για το εν λόγω έντομο ( τη βιολογία του , προσβολές και συμπτώματα) μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις στο διαδίκτυο: www.minagric.gr/greek/2.2.5.5.html

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.