Διατήρηση ειδικού συνεργάτη στο Σύνδεσμο Απορριμμάτων

Με απόφαση του νέου Προέδρου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας, Δημάρχου Ήλιδας Ιωάννη Λυμπέρη (που πήρε τη θέση της κ. Νίκη Κοκκαλιάρη),εγκρίθηκε η διατήρηση της Ευθυμίου Ιωάννας – Αθανασίας του Κωνσταντίνου ως ειδική συνεργάτιδας για την επικουρία του Προέδρου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Η ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Προέδρου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα σχετικά με τις ανάγκες του Συνδέσμου σχετικά με θέματα οικονομίας, διοίκησης, μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης.
Επίσης ισχύει η με αριθμό πρωτοκόλλου 249/20-08-2010 υπογεγραμμένη ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με την οποία έχει συναφθεί η εργασιακή σχέση και η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.
Η συνολική δαπάνη για το έτος 2012 προϋπολογίζεται σε 28.000 ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2012 του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νομού Ηλείας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.