Διαμόρφωση πρότασης Επιμελητηρίων για την επαναφορά των εγγυήσεων στα δάνεια

epimelitirio_ileiasΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΧΘΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Κ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ

 

ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Πρόταση νόμου, προκειμένου να αρθούν οι συνέπειες της πρόσφατης απόφασης του νομοθετικού πλαισίου, σχετικά με το πρόβλημα από την άρση των εγγυήσεων του δημοσίου για τα δάνεια επιχειρήσεων έχει ήδη καταρτίσει η συγκροτηθείσα επιτροπή των Επιμελητηρίων, όπως μας ενημέρωσε χθες ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας Κ. Νικολούτσος.

Όπως είναι γνωστό η Επιτροπή η οποία στελεχώνεται και από ειδικούς συμβούλους και έχει ως πρόεδρο τον κ. Μίχαλο, πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, προχώρησε στη συγκεκριμένη διαδικασία μετά τη σχετική απόφαση μεγάλης σύσκεψης που έγινε στην Αθήνα παρουσία αντιπροσωπείας και από την Ηλεία, με επικεφαλής τον β’ αντιπρόεδρο του ΕΒΕ κ. Κώστα Λεβέντη.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, η Επιτροπή στην επιχειρηματολογία της και στη διαμόρφωση της πρότασης, τονίζει ότι με το νέο νομοσχέδιο μένουν απροστάτευτες πολλές επιχειρήσεις ενώ το σύνολο των κρατικών εγγυήσεων λειτουργεί πλέον προς όφελος των τραπεζών. Ζητά έτσι ουσιαστικά, να παραμείνει το παλιό νομικό καθεστώς, κάτι που εκτός των άλλων, δίνει τη δυνατότητα και της εξυγίανσης επιχειρήσεων, κάτι που είναι εξαιρετικώς δύσκολο να συμβεί μετά τα σημερινά δεδομένα.

Αιτιολογική

έκθεση

Στην αιτιολογική έκθεση από πλευράς της Επιτροπής των Επιμελητηρίων, αναφέρεται ότι μετά την τροπολογία που αποφασίστηκε στη βουλή, οι διατάξεις αυτής, «απαγορεύουν στο Ελληνικό Δημόσιο να καθορίζει την στάση του κατά τη διαδικασία υπαγωγής των εταιριών, με εγγυημένα από αυτό δάνεια, σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% επί των συνολικών υποχρεώσεων, παραδίδονται στην κυριολεξία στην κρίση των τραπεζών και στην αμφισβητούμενη εν τοις πράγμασι, αντικειμενικότητάς τους, τη διαφύλαξη της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων».

Επισημαίνεται ακόμη σε άλλο σημείο ότι, τα πιστωτικά ιδρύματα απελευθερώνονται απόλυτα στο να προβαίνουν σε αναγκαστικές εκτελέσεις σε βάρος του συνολικού υπέγγυου και μη, επιχειρηματικού και εξωεπιχειρηματικού ενεργητικού των επιχειρήσεων, και καταργούν εκτός των ορίων της δικονομίας εκκρεμείς δίκες επικύρωσης συμφωνίας πιστωτών μεταξύ επιχειρήσεων και του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε ταυτόχρονα αφενός να δημιουργούνται ζητήματα συνταγματικότητας ή μη των θεσπιζόμενων διατάξεων και αφετέρου να συμπαρασύρονται σε κατάργηση και άλλες συμφωνίες συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης που συνήφθησαν μεταξύ των επιχειρήσεων και πιστωτών τους.

Τέλος η Επιτροπή κλείνει την επιχειρηματολογία της, ως εξής:

Επειδή μία τόσο πρωτοφανής σε έκταση, όσο και σε κρισιμότητα, δια νόμου μεταβολή ενός νομοθετικού – συμβατικού πλαισίου προς αποκλειστικό όφελος μάλιστα της μιας πλευράς (εν προκειμένω των πιστωτικών ιδρυμάτων, δεν είναι δυνατόν να καταλάβει και να έχει επιπτώσεις σε όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη συμβληθεί με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο και κυρίως επειδή η πλήρης παράδοση του συνόλου των επιχειρήσεων με εγγυημένα, από το Ελληνικό Δημόσιο, δάνεια, καθώς και του συνόλου του υπέγγυου και μη, επιχειρηματικού κει εξωεπιχειρηματικού ενεργητικού των επιχειρήσεων στα πιστωτικά ιδρύματα, για την κάλυψη οποιωνδήποτε πιστωτικών κινδύνων και με οποιαδήποτε προτεραιότητα αυτά κρίνουν, καθιστά προφανή τη νοοτροπία αλλά και την πρόθεση, το σύνολο των κρατικών εγγυήσεων να λειτουργήσει αποκλειστικά επ’ ωφελεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, προτείνεται η προαναφερθείσα συγκεκριμένη τροπολογία προς ψήφιση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.