Δήμος ‘Ηλιδας: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω σκουπιδιών

konideika-2_6361603a1fde5694e9fd4b9efa316a7a Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιτρέπεται η απόθεση απορριμμάτων στον πρώην ΧΑΔΑ στα Κονιδέικα μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου του 2013.

 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Το  N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και συγκεκριμένα το  αρθ. 186 Θ παργ. 5 “Κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τοπικές καταστροφές μικρής έκτασης σε συνδυασμό με το αρθ 186 _σημ. Γ Γ. α “Υποτομέας διαχείρισης Υδάτων» παρ. vi ” Την εφαρμογή και την επιβολή όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών “.Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και συγκεκριμένα το άρθρο 29 παρ.ζ.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/τ.Α/1-5-2002) όπως ισχύουν σήμερα «περί Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις» άρθρο 12 παρ.1ε & 2β.
 3. Τo Σχέδιο «Ξενοκράτης» ΦΕΚ 423/10-4-2003/Β (σελ. 5832/5833, προσθήκη 1 παρτ Α).
 4. Την αριθμ. 2115/24 – 1 – 2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε « Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Δ.Ε .

5. Το υπ΄ αριθ. 161/Δ/02-10-2013 έγγραφο του Δημάρχου Ήλιδας προς το Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, για  «Κήρυξη του  Δήμου Ήλιδας σε προσωρινή κατάσταση έκτακτης ανάγκης», και μεταφορά των απορριμμάτων στο ΧΑΔΑ στη θέση ¨Κονιδέϊκα¨ Αμαλιάδας.

6  Λόγω των υγειονομικών προβλημάτων από την μη αποκομιδή και τη συσσώρευση  των απορριμμάτων, που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία

 1. Το υπ’ αριθ. 5663/03-10-2013  απαντητικό έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ( Γ.Γ.Π.Π. ) Πάτροκλου Γεωργιάδη , το οποίο εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας  για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με Βάση το ανωτέρω αίτημα και σύμφωνα με τη Προσθήκη 1 του Παραρτήματος Α της ΥΑ 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας ¨Ξενοκράτης¨».

  

 

 

Α π ο φ α  σ ί ζ ο υ μ ε

 

 

σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, την κήρυξη του  Δήμου Ήλιδας σε  κατάσταση έκτακτης ανάγκης για διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών,

(μέχρι 17-11-2013)

 

για λόγους

 • προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης από επικίνδυνη ρύπανση,
 • προστασίας της δημόσιας υγείας κατοίκων και επισκεπτών, λόγω της συνεχούς συσσώρευσης στερεών απορριμμάτων σε διάφορα κατοικημένα σημεία του Δήμου.

 

και διοτι :

 • Η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής και  έχει λάβει διαστάσεις υγειονομικής κρίσης. Παράλληλα εξακολουθούν να παραμένουν συσσωρευμένοι όγκοι αστικών απορριμμάτων, που συνεχώς αυξάνονται
 • Η συνέχιση της μη αποκομιδής των απορριμμάτων παίρνει πλέον σοβαρές και επικίνδυνες διαστάσεις για την δημόσια υγεία λόγω του μεγάλου χρόνου παραμονής στους δρόμους και εκτός των κάδων.
 • Το πρόβλημα επιτείνεται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν (συνεχείς βροχοπτώσεις), προκαλώντας σήψη των απορριμμάτων και την προσέλκυση τρωκτικών,  επιβλαβών για τη δημόσια υγεία.
 • Στην περαιτέρω μεγέθυνση του προβλήματος συμβάλει ο διασκορπισμός των απορριμμάτων από τα αδέσποτα ζώα, και η επικείμενη μεταβολή των καιρικών φαινομένων (άνεμος – βροχή) που μπορεί να τα παρασύρουν κατά μήκος των οδών και να προκαλέσουν την φραγή των φρεατίων με αποτέλεσμα την πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων

 

Επιπλέον, ο Δήμος Ήλιδας, η παραλία της Κουρούτας και  το Μουσείο Αρχαίας Ήλιδας δέχονται μεγάλο αριθμό επισκεπτών  με αποτέλεσμα την δυσφήμιση της χώρας στο εξωτερικό.

 

Η κήρυξη αυτή θα επιτρέψει

–       την  άμεση αποκομιδή και προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων του Δήμου Ήλιδας και την απόθεση τους, στον ΧΑΔΑ στη  θέση «Κονιδέϊκα» της ΔΕ Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας

 

με τις εξής  προϋποθέσεις:

–   της επίσπευσης των διαδικασιών πλήρους αποκατάστασης του χώρου από τον εργολάβο που ήδη έχει εγκατασταθεί, όπως αναφέρετε στο υπ΄ αριθ. 161/Δ/02-10-2013 έγγραφο του Δημάρχου Ήλιδας προς το Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, για  «Κήρυξη του  Δήμου Ήλιδας σε προσωρινή κατάσταση έκτακτης ανάγκης.»

–     της πλύσης των κάδων  και των σημείων(πεζοδρόμια, δρόμοι κλπ)  που έχουν    εναποτεθεί – συσσωρευτεί μέχρι τώρα και την απολύμανση αυτών καθώς και την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί

–    της  λήψης  των απαραίτητων μέτρων προστασίας των εργαζομένων στην καθαριότητα.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.