Αυξημένη η παραγωγή της βιομηχανίας πετρελαίου

7E69A192192D12AA90CD7D21EDC6CF16.jpg

  Παρά τη συνεχιζόμενη «βύθιση» της εγχώριας αγοράς καυσίμων, η βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου αυξάνει κι εφέτος την παραγωγή της, περισσότερο μάλιστα από οποιονδήποτε άλλον κλάδο, αν και με χαμηλότερους ρυθμούς απ” ό,τι το 2012, διαφοροποιώντας παράλληλα το προϊοντικό μείγμα των πωλήσεών της.

Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, η διεύρυνση των εξαγωγών του κλάδου στη γειτονική Τουρκία και σε άλλες χώρες αφορά κυρίως ντίζελ και αντισταθμίζει σε γενικές γραμμές τις απώλειες που προκύπτουν από τους μειωμένους όγκους πωλήσεων στην εσωτερική αγορά, χωρίς ωστόσο να επιφέρει αύξηση των εσόδων των επιχειρήσεων, λόγω της πτώσης των τιμών και της παράλληλης έντασης του ανταγωνισμού, που τείνουν να εκμηδενίσουν την κερδοφορία τους.

Το επτάμηνο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο όγκος παραγωγής της βιομηχανίας παραγώγων πετρελαίου παρουσίασε αύξηση κατά 13,2%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012, οπότε είχε καταγραφεί αύξηση 17%. Η παραγωγή πετρελαιοειδών το 2013 υπολογίζεται ότι είναι κατά 22,2% μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του έτους 2005, ενώ, αντιθέτως, ολόκληρη η βιομηχανική παραγωγή είναι μικρότερη από εκείνη του 2005 κατά 26,4%.

Πιο συγκεκριμένα, ο όγκος της παραγωγής του κλάδου αυξήθηκε τους έξι από τους επτά μήνες, με ρυθμό +2,3% τον Ιανουάριο (+23,6% τον ίδιο μήνα του 2012) +4,2% τον Φεβρουάριο (+9,8%), +23,5% τον Μάρτιο (+21,4%), +20,1% τον Μάιο (+7,5%), +30,8% τον Ιούνιο (+14,7%) και +14,2% τον Ιούλιο (-3,8%). Αντιθέτως, μειώθηκε με ρυθμό -1,0% τον Απρίλιο (+59,5%).

Συγχρόνως, παρουσιάζουν πτώση οι καθαρές τιμές των προϊόντων του κλάδου, δηλαδή χωρίς τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Ειδικότερα τον περασμένο Ιούλιο, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2012, οι τιμές τους στην εγχώρια αγορά ήταν κατά 5% χαμηλότερες, ενώ στη διεθνή αγορά ήταν κατά 3,9% χαμηλότερες.

Η μέση τιμή του αργού πετρελαίου το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε δολάρια ΗΠΑ ήταν κατά 5% χαμηλότερη εκείνης του πρώτου εξαμήνου του 2012, ενώ οι μέσες τιμές των προϊόντων σε δολάρια ΗΠΑ την ίδια χρονική περίοδο μειώθηκαν κατά 6,5%, σε συνθήκες ενίσχυσης του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά 1,3% και καθίζησης της κερδοφορίας των εταιρειών του κλάδου σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, λόγω πτώσης των περιθωρίων κέρδους της διύλισης αργού πετρελαίου κατά 40-75%, ανάλογα με τον βαθμό συνθετότητας του κάθε διυλιστηρίου.

Η πτώση της ζήτησης πετρελαιοειδών στην εγχώρια αγορά το εξάμηνο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2013 ξεπέρασε το 20%, παρά την αύξηση της κατανάλωσης των υγραερίων κατά 5% και του ντίζελ κίνησης κατά 11%, κυρίως λόγω της μείωσης της κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης κατά 70% και των βενζινών κατά 10%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στη διάρκεια του επταμήνου Ιανουαρίου- Ιουλίου 2013 τα συνολικά έσοδα του κλάδου ακολούθησαν πτωτική πορεία, παρά το γεγονός ότι τα έσοδά του από τις εξαγωγές του μειώθηκαν μόνο τον Απρίλιο (-6,4%) και όλους τους άλλους μήνες παρουσίασαν διψήφια ποσοστιαία αύξηση (+16,8% τον Ιανουάριο, +16,6% τον Φεβρουάριο, +21,2% τον Μάρτιο, +61,3% τον Μάιο, +10,9% τον Ιούνιο και +42,5% τον Ιούλιο). Αύξηση των συνολικών εσόδων σημειώθηκε μόνο τους δύο από τους επτά εξεταζόμενους μήνες.

Λόγω της πτώσης των εγχώριων πωλήσεων και της συμπίεσης των τιμών, ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου παρουσίασε μείωση με ρυθμό -17,7% τον Ιανουάριο (+47,0% τον ίδιο μήνα του 2012, -9,6% τον Φεβρουάριο (+40,6%), -9,8% τον Μάρτιο (-0,1%) και -17,0% τον Απρίλιο (+46,6%), ενώ αυξήθηκε με ρυθμό +21,6% τον Μάιο (-4,1%), παρέμεινε σταθερός τον Ιούνιο (+10,2% έναν χρόνο πριν) και αυξήθηκε με ρυθμό +13,2% τον Ιούλιο (-6,3%).

Η συνέχιση της ανοδικής πορείας της παραγωγής του κλάδου τους επόμενους μήνες συναρτάται κυρίως, όπως είναι φυσικό, με τις αυξομειώσεις της διεθνούς ζήτησης και την πιθανολογούμενη από αναλυτές ανάκαμψη των περιθωρίων κέρδους του, αφού ενδεχόμενη περαιτέρω επιδείνωσή τους θα οδηγήσει ενδεχομένως σε περιορισμό της παραγωγής και των εξαγωγών, ώστε να περιοριστεί η καταγραφή ζημιών.

Ο ολιγάριθμος επιχειρηματικά βιομηχανικός κλάδος των παραγώγων πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένης της εμφιάλωσης υγραερίων, παρουσίασε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 12% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (508,9 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), σε συνθήκες μέσης ανόδου των τιμών των προϊόντων σε δολάρια ΗΠΑ κατά 0,7%, αύξησης της παραγωγής του κατά 9,7% και των εσόδων του κατά 15%. Η μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας του οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,3 εκατοστιαία μονάδα (3% το 2012, από 4,3% το 2011). Τα καθαρά κέρδη του μειώθηκαν κατά 26% (στα 190,3 εκατ. ευρώ) και ήταν ίσα προς το 1% των εσόδων του.

Τα συνολικά έσοδα 21 βιομηχανικών επιχειρήσεων του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 18,49 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 2,47 δισ. ευρώ (+15%). Το 98% αυτών των εσόδων (18,14 δισ. ευρώ) αντιστοιχεί στα έσοδα των δύο μεγάλων βιομηχανιών διύλισης αργού πετρελαίου.

Οι 21 βιομηχανικές εταιρείες παραγώγων πετρελαίου, οι οποίες ασχολούνται συνολικά ή επί μέρους με την επεξεργασία αργού πετρελαίου και την παραγωγή υγρών καυσίμων, την εμφιάλωση υγραερίων, την ανακύκλωση ορυκτελαίων, την παραγωγή λιπαντικών και ασφαλτικών προϊόντων, την επεξεργασία πετρελαϊκών καταλοίπων, καθώς και την παραγωγή στερεών καυσίμων από βιομάζα, στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα

περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 8,1 δισ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

– Μεικτά κέρδη 555,9 εκατ. ευρώ περίπου, μειωμένα κατά 19% (-128,2 εκατ. ευρώ).

– Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 508,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 71,1 εκατ. ευρώ (κέρδη 580 εκατ. ευρώ περίπου το 2011) και ίσα προς το 2,8% των εσόδων (3,6% το 2011).

– Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 329,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 22% σε ποσοστό και κατά 95,4 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 425,3 εκατ. ευρώ το 2011) και ίσα προς το 1,8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 2,7% το 2011.

– Κέρδη προ φόρων 251,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 26% σε ποσοστό και κατά 86,5 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 337,6 εκατ. ευρώ το 2011) και ίσα προς το 1,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 2,1% το 2011.

– Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 190,3 εκατ. ευρώ περίπου, μειωμένα κατά 26% σε ποσοστό και κατά 65,3 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 255,6 εκατ. ευρώ περίπου το 2011) και ίσα προς το 1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,6% το 2011.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι δεκαέξι από τις 21 επιχειρήσεις (76,2% του συνόλου), σε αντίθεση με τις άλλες πέντε εταιρείες (23,8% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των 16 κερδοφόρων ήταν 192,2 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι συνολικές καθαρές ζημιές των πέντε ζημιογόνων ήταν 1,9 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια των 21 επιχειρήσεων (2,48 δισ. ευρώ στο τέλος της οικονομικής χρήσης) αυξήθηκαν κατά 1% (+34 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, αυξήθηκε κατά 4% (+323,9 εκατ. ευρώ) το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (8,13 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης).

Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε στο 30,5%, από 31,3%, καθώς οι συνολικές υποχρεώσεις τους (5,65 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) αυξήθηκαν κατά 5,4% (+289,9 εκατ. ευρώ), με μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (1,16 δισ. ευρώ) κατά 19% και αύξηση των βραχυπρόθεσμων (4,49 δισ. ευρώ) κατά 14%. Αύξηση κατά 9% παρουσίασε, εξάλλου, το συνολικό πάγιο ενεργητικό τους (4,66 δισ. ευρώ μαζί με τις συμμετοχές σε άλλες εταιρείες), λόγω των νέων επενδύσεων και της λογιστικής αναπροσαρμογής μέρους των παγίων.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες ασχολούνται και με την εισαγωγή και εμπορία πετρελαϊκών προϊόντων ή αναπτύσσουν δραστηριότητες σε άλλους, συναφείς τομείς της οικονομίας.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού (αρχής και τέλους της χρήσης) των 21 βιομηχανικών εταιρειών παραγώγων πετρελαίου σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ? ?ταν 6,3% το 2012, έναντι 7,4% το 2011.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.