Αυξάνονται όρια ηλικίας και έτη ασφάλισης

Αυξήσεις ορίων ηλικίας αλλά και ετών ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση επέρχονται το 2012 ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του νόµου Λοβέρδου – Κουτρουµάνη. Με τον νέο ασφαλιστικό νόµο αυξάνονται κατά 6 µήνες έως 3 έτη τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.H αύξηση των ορίων στο δηµόσιο τοµέα ολοκληρώνεται το 2013, στον δε ιδιωτικό και στα ειδικά ταµεία έως το 2015 και για ορισµένες περιπτώσεις έως το 2017. Με την ολοκλήρωση των διατάξεων θα ισχύουν ως γενικά όρια το 65ο έτος της ηλικίας του ασφαλισµένου και το 60ό έτος όταν ταυτοχρόνως θα συντρέχουν 40 έτη ασφάλισης. Παραλλήλως αυξάνονται από 4 σε 5 τα πλασµατικά έτη που µπορεί να αναγνωρίσει – µε εξαγορά – ο κάθε ασφαλισµένος ώστε να θεµελιώσει εντός του 2012 συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Οι αλλαγές, όπως τις παρουσιάζει το «Βήμα», είναι οι εξής:

Δηµόσιος τοµέας: Οι αλλαγές στα όρια ηλικίας αφορούν τη σταδιακή προσαρµογή των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης στα 40 έτη ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας ή στο 65ο έτος της ηλικίας για όσους δεν συµπληρώνουν τα 40 έτη ασφάλισης. Οι γενικές αυτές αρχές συνταξιοδότησης θα ισχύουν πλήρως από το τέλος του 2013. Ετσι από την 1η Ιανουαρίου 2012 ισχύουν νέα όρια συνταξιοδότησης, ενώ ταυτοχρόνως αυξάνονται τα πλασµατικά έτη που δικαιούνται να εξαγοράσουν όσοι θεµελιώνουν δικαίωµα εντός του 2012. Η αύξηση στα όρια ηλικίας αφορά ασφαλισµένους από 1ης Ιανουαρίου 1983 έως 31 ∆εκεµβρίου 1992, οι οποίοι δεν θεµελίωσαν δικαίωµα συνταξιοδότησης µέχρι το τέλος του 2010.

Τα νέα όρια έχουν ως εξής:
1. Ασφαλισµένοι µε περισσότερα από 35 έτη ασφάλισης. Η αποχώρηση αυτών θα γίνεται το 2012, όταν θα συµπληρώνουν 37 έτη ασφάλισης, αλλά και τα 59 έτη. Το 2011 ίσχυαν τα 36 έτη και ηλικία 58 ετών. Το συγκεκριµένο δικαίωµα θεµελιώνεται µε τη συµπλήρωση 25 ετών ασφάλισης για το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συµπλήρωσης. ∆ηλαδή εφόσον το 2012 συµπληρώσει 25 έτη ασφάλισης θα συνταξιοδοτηθεί όταν θα γίνει 59 ετών και έχει συµπληρώσει 37 έτη υπηρεσίας.

2. Ασφαλισµένοι µε 25 έτη. Το όριο ηλικίας για την πλήρη σύνταξη πάει στα 63 έτη για όσους συµπληρώσουν εντός του 2012 τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης. Σε ηλικία 58 ετών καταβάλλεται η µειωµένη σύνταξη.

3. Γονείς ανήλικων. Το όριο ηλικίας µε 25ετία και ανήλικο διαµορφώνεται στο 55ο έτος της ηλικίας. Το δικαίωµα έχει επεκταθεί και στους πατέρες, εφόσον θεµελιώσουν το 2012 δικαίωµα µε 25ετία. 4. Τρίτεκνοι. Ανάλογη ρύθµιση ισχύει και για τους τρίτεκνους γονείς οι οποίοι µπορούν να θεµελιώσουν δικαίωµα εφόσον συµπληρώσουν τα απαραίτητα 20 έτη ασφάλισης µέχρι 31-12-2012. Από τη νέα χρονιά αυξάνεται όµως ο χρόνος για τη συνταξιοδότηση σε 23 έτη, ενώ το όριο ηλικίας ανεβαίνει στα 55.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.